Årsrapporter Aviær Influenza (AI)

Årsrapport vedrørende aviær influenza (AI) beskriver resultaterne der er opnået i henhold til ”Projektplan vedr. overvågning af aviær influenza i vilde fugle i Danmark i 2015”. Overvågningen er udført af DTU Veterinærinstituttet (DTU VET) i samarbejde med Fødevarestyrelsen (FVST) og Statens Naturhistoriske Museum (SNM).

Overvågning af AI på EU niveau går tilbage til 2002, og Danmark er underlagt EU kommissionens bestemmelser for udformning af overvågningen, der dog har skiftet gennem årene i takt med indhøstede erfaringer. Foruden rapporten for 2015 er der en samlet rapport for perioden 2011-2013.

Årsrapporter findes via nedenstående links (PDF filer):

• Overvågning af aviær influenzavirus i vilde fugle 2017
Overvågning af aviær influenzavirus i vilde fugle 2016
Overvågning af aviær influenzavirus i vilde fugle 2015
• Overvågning af aviær influenzavirus i vilde fugle 2014
Overvågning af aviær influenzavirus i vilde fugle 2011 - 2013

Spørgsmål til rapporterne, eller til undersøgelser som ikke indgår i rapporterne, kan ske ved henvendelse til de anførte kontaktpersoner.

Kontakt

Lars Erik Larsen
Professor
DTU Veterinærinstituttet
35 88 62 74
https://www.vet.dtu.dk/raadgivning/aarsrapporter/aarsrapporter-aviaer-influenza-ai-
15 DECEMBER 2019