Forskningsbaseret rådgivning

Den forskningsbaserede rådgivning ved DTU Veterinærinstituttet omfatter national referencefunktion for alle lovomfattede smitsomme husdyrsygdomme, rådgivning af myndigheder, risikovurdering, overvågning og monitorering af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme hos produktionsdyr og i den vilde fauna, levering af diagnostiske analyser, samt varetagelse af det laboratoriemæssige beredskab ved mistanker og udbrud af alvorlige husdyrsygdomme.

DTU Veterinærinstituttet rådgiver desuden en række internationale myndigheder og organisationer, herunder den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA og den internationale dyresundhedsorganisation OIE. Der samarbejdes på EU niveau om koordinering af forskningsaktiviteter og infrastruktur af relevans for den forskningsbaserede rådgivning via SCAR og forskellige forskningsnetværk som Era-Net og JPI.

DTU Veterinærinstituttet har indgået aftale om koordinering af forskning og det laboratoriemæssige beredskab med de nationale veterinære referencelaboratorier i Sverige, England, Holland, Frankrig og Tyskland.

Rådgivning
DTU Veterinærinstituttet rådgiver danske og udenlandske myndigheder om dyresundhed med fokus på alvorlige smitsomme husdyrsygdomme og sygdomme der kan smitte fra dyr til mennesker (zoonoser).

Rådgivningen er forskningsbaseret og tager udgangspunkt i den nyeste forskning og state-of-the art teknologier og udstyr.

Rådgivningen omfatter overvågning og monitorering af smitsomme husdyrsygdomme hos produktionsdyr og vildt, risikovurderinger og besvarelser af spørgsmål fra styrelser og departementer, bidrag til national og international lovgivning, foresight analyser, strategier og handlingsplaner samt bidrag til national og international koordinering af forsknings-og beredskabsopgaver relateret til alvorlige husdyrsygdomme.

DTU Veterinærinstituttet rådgiver Fødevarestyrelsen og Styrelsen for Vand og Naturforvaltning.

https://www.vet.dtu.dk/raadgivning
15 DECEMBER 2019