Fluidigm

Innovativt diagnostisk system sikrer opdræt af svin uden antibiotika

mandag 08 okt 18
|
af Tom Nervil

Kontakt

Helene Larsen
Udviklingschef, Molekylærbiolog, PhD
DTU Veterinærinstituttet
35 88 68 72

Et nyudviklet diagnostisk system kan påvise de mest relevante vira og bakterier for dansk svineproduktion i én samlet analyse.

Der er både tid og penge at spare og så gør systemet det muligt, hvor det ellers ville være en langsommelig og omstændelig procedure.

Det diagnostiske system kaldet Fluidigm (Biomark) er udviklet af Nicole Bakkegård Goecke i ph.d.-projektet “Development and validation of high-throughput PCR systems for diagnosis and typing of pathogens in pigs” på Center for Diagnostik DTU og repræsenterer et gennembrud i diagnostik af virus og bakterier i svineproduktionen.

”På vores traditionelle PCR platform (Rotorgene) kan vi teste en prøve for maksimalt seks forskellige patogener, men i Fluidigm-systemet kan vi nu teste en prøve for op til 96 forskellige patogener,” forklarer Nicole Bakkegård Goecke. Udviklingsgruppen på Center for Diagnostik DTU er i godt gang med at videreudvikle systemet til også at kunne kvantificere patogenerne i testmaterialet, sådan som det er muligt på den traditionelle platform.

Baseret på chip-teknologi
Til forskel fra den traditionelle PCR-platform er Fluidigm-teknologien baseret på en computerlignende microchip, hvor der i stedet for elektroner trækkes nanovolumener af væske rundt i bittesmå reaktionskamre.  Der findes forskellige chips, med forskellig kapacitet hvor antal af prøver og analyser varierer, hvilket gør systemet fleksibelt alt efter, hvad det skal bruges til.

Fluidigm systemet er allerede taget i brug i forskellige projekter på Center for Diagnostik DTU. Blandt andet til at subtype svineinfluenza og til at lave en sundhedsovervågning i udvalgte danske svinebesætninger, som undersøges for forskellige vira og bakterier. Til efteråret vil systemet være færdigudviklet til brug i en lignende overvågning i danske kvægbesætninger.

Udbydes til danske svinebesætninger
Center for Diagnostik DTU udbyder nu Fluidigm-systemet som en diagnostisk service til svineproducenter. Forventningen er, at dette vil resultere i en mere målrettet forebyggelse af infektioner i danske svin og derved bidrage til øget dyrevelfærd, bedre produktionsøkonomi og et reduceret antibiotikaforbrug.

For at opnå tilstrækkelig volumen i omsætningen af analyser ved lancering af vores nye teknologi tilbyder Center for Diagnostik DTU en betragtelig prisreduktion som introduktionstilbud.

 

https://www.vet.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=76BFB43D-F2C7-4010-815D-16412B974272
21 AUGUST 2019