C.O. Jensen

C.O. Jensens Mindefond uddeler belønning til yngre forskere

tirsdag 02 apr 19
|

Kontakt

Kristian Møller
Institutdirektør & Centerleder
DTU Veterinærinstituttet
35 88 61 89
Bestyrelsen for professor, dr.med.h.c. C.O. Jensens Mindefond har tildelt en belønning til to yngre danske veterinærer for deres forskningsindsats.

Kristiane Barington, der er adjunkt i Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab hos Københavns Universitet, er blevet tildelt en belønning på 7.000 kr. for sin forskning indenfor forensisk patologi, herunder udvikling og afprøvning af ny diagnostisk metode til forbedring af aldersbestemmelse af hudlæsioner hos grise.

Kristianes forskning er af allerstørste betydning i forbindelse med den retslige håndtering af dyreværnssager, idet dateringen har indflydelse på selve ansvarsplaceringen.

Camilla Hartmann Friis Hansen, der er lektor i Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab hos Københavns Universitet, er blevet tildelt en belønning på 7.000 kr. for sin forskning inden for dyremodeller til humane sygdomme, med fokus på tarmens bakterier og hvordan kolonialiseringen af disse bakterier påvirker dyrenes immunsystem.

Camillas forskning kan få meget stor betydning for, at udbyttet af forsøg på mus kan blive mere reproducerbart og translationelt, og hendes resultater er derfor et stort skridt på vejen til et reduceret og forfinet forsøgsdyrs-brug, hvilket er to af de såkaldte 3 R’er.

C.O. Jensens Mindefond

Fonden er oprettet i 1937 til minde om professor Carl Oluf Jensen, der er grundlægger af Statens Veterinære Serumlaboratorium (DTU Veterinærinstituttet siden 2007).

Fonden kan ikke søges, men der indkaldes årligt indstillinger. Belønning uddeles af bestyrelsen efter fundatsens stk. 3 ”Der uddeles efter bestyrelsens skøn en belønning for værdifulde, selvstændige biologiske arbejder af yngre danske veterinærer, enten for enkelt værdifulde publikationer eller for særlig værdifuldt biologisk arbejde gennem længere tid, eventuelt til præmiering af prisopgaver, der stilles af fondens bestyrelse i den udstrækning, som anses for ønskeligt og forsvarligt under hensyn til de beløb, fonden råder over."

https://www.vet.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=4CDC1254-40A1-4E98-8575-6117880B2A80
15 DECEMBER 2019