Kontakt

Har du brug for at kontakte Center for Diagnostik DTU eller DTU Veterinærinstituttet i forbindelse med diagnostik med henblik på rådgivning eller aftaler vedrørende indsendelser opnås den hurtigste og mest direkte kontakt ved at benytte nedenstående direkte nummer.

Center for Diagnostik DTU, Lyngby - tlf. 35 88 62 50

Telefontid: alle hverdage kl. 8.30 - 15.00 

Ovenstående telefoner er bemandet i åbningstiden, og der kan omstilles til relevante rådgivere. 

Når det drejer sig om henvendelser vedrørende konkrete laboratoriesvar, kan man også benytte oplysninger om den sagsansvarlige på laboratoriesvaret. Her er anført navn, telefonnummer og e-mail. Hvis den sagsansvarlige ikke træffes straks anbefales ovenstående telefonnumre.

Det veterinære beredskab 

Det veterinære beredskab er overgået til Dansk Veterinær Konsortium. Visse serologiske undersøgelser for anmeldepligtige husdyrsygdomme udføres dog fortsat ved DTU Veterinærinstituttet.

Henvendelser vedrørende det veterinære beredskab i forbindelse med mistanker skal rettes til Dansk Veterinær Konsortium, tlf. 35332760 (KU SUND) eller 32688600 (SSI).

https://www.vet.dtu.dk/ny-om-os/kontakt
16 OKTOBER 2019