Information til leverandører

Elektronisk fakturering

DTU Veterinærinstituttet modtager kun elektroniske regninger.

Når du sender regninger til DTU Veterinærinstituttet, skal du anføre

  • EAN-lokationsnummer.
  • Fulde navn på den medarbejder på DTU Veterinærinstituttet, som har bestilt varen.
  • Evt. rekvisitionsnummer.
DTU Veterinærinstituttet EAN-nummer

Institutadministration

5798000429079
Afdelinger  5798000429086
Lindholm  5798000429093

Har du særskilte bilag til regningen, skal de sendes separat. Det samme gælder oplysninger om ændringer af adressen eller ændringer vedrørende indbetalingsstedet.

Læs mere om samhandel med DTU på dtu.dk 

Andre informationer til leverandører

Læs mere om DTU's design, udbud m.v. på dtu.dk

CVR-nummer

DTU bygning
DTU Veterinærinstituttet har samme CVR-nummer som resten af DTU: 30 06 09 46
https://www.vet.dtu.dk/ny-om-os/information-til-leverandoerer
14 NOVEMBER 2018