Information til leverandører

Elektronisk fakturering

DTU Veterinærinstituttet modtager kun elektroniske regninger.

Når du sender regninger til DTU Veterinærinstituttet, skal du anføre

  • EAN-lokationsnummer.
  • Fulde navn på den medarbejder på DTU Veterinærinstituttet, som har bestilt varen.
  • Evt. rekvisitionsnummer.
DTU Veterinærinstituttet EAN-nummer

Institutadministration

5798000429079
Lindholm  5798000429093

Har du særskilte bilag til regningen, skal de sendes separat. Det samme gælder oplysninger om ændringer af adressen eller ændringer vedrørende indbetalingsstedet.

 

CVR-nummer

DTU bygning
DTU Veterinærinstituttet har samme CVR-nummer som resten af DTU: 30 06 09 46
https://www.vet.dtu.dk/ny-om-os/information-til-leverandoerer
15 DECEMBER 2019