Morgendagens løsninger for sunde dyr & mennesker

DTU Veterinærinstituttet arbejder med basal- og anvendelsesorienteret forskning, hvor målet er at udvikle effektive overvågningssystemer, vacciner og diagnostik. Forskningsfeltet strækker sig fra de mindste molekyler i dyr og mennesker til hele populationer og den globale udbredelse af visse sygdomme.

Som institut på DTU, som er et teknisk eliteuniversitet, forestår DTU Veterinærinstituttet såvel undervisning som forskning og rådgivning af myndigheder. Disse opgaver bliver løftet i et tværfagligt samarbejde mellem disciplinerne virologi, immunologi, vaccinologi, epidemilogi, bakteriologi, patologi og parasitologi. Den videnskab, som omfatter disse discipliner, kan under et betegnes life science.

Vision
Det er DTU Veterinærinstituttets vision at skabe morgendagens løsninger for sunde dyr og mennesker gennem forskning på life science-området.

Mission
Instituttet gør en forskel for samfundet ved at producere viden samt teknologiske og innovative løsninger, som:

  • Overvåger husdyrs sundhedstilstand og smittespredning
  • Bekæmper sygdomme i kraft af vacciner
  • Reducere forbruget af antibiotika i landbruget

Rådgiver myndighederne
DTU Veterinærinstituttet er ansvarlig for at kontrollere og overvåge alvorlige husdyrsygdomme for Fødevarestyrelsen og står for den laboratoriemæssige del af det danske veterinære beredskab. Vi er udpeget som referencelaboratorium for en række alvorlige sygdomme både nationalt og internationalt.

Uddanner bachelorer, kandidater og ph.d.-studerende
DTU Veterinærinstituttet underviser og vejleder dyrlæge- og life science-studerende samt leder kandidatuddannelsen Farmateknologi. Siden 2016 har vi i samarbejde med Københavns Universitet desuden udbudt en bacheloruddannelse i Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering og i efteråret 2018 udbyder vi ligeledes en kandidatuddannelse inden for samme felt.

Forsker på højt internationalt niveau
DTU er anerkendt som et førende teknisk eliteuniversitet, bedømt efter højeste internationale standard. Vores forskning er kerneforudsætningen for, at vi kan formidle den nyeste viden til myndigheder, erhvervsliv og studerende. Det internationale forskningssamarbejde med universiteter, forskningsinstitutioner, organisationer og virksomheder er i mange tilfælde støttet af både nationale og internationale forskningsprogrammer.

Det veterinære beredskab 

Det veterinære beredskab er overgået til Dansk Veterinær Konsortium. Visse serologiske undersøgelser for anmeldepligtige husdyrsygdomme udføres dog fortsat ved DTU Veterinærinstituttet.

Henvendelser vedrørende det veterinære beredskab i forbindelse med mistanker skal rettes til Dansk Veterinær Konsortium, tlf. 35332760 (KU SUND) eller 32688600 (SSI).

Kontakt

Kristian Møller
Institutdirektør & Centerleder
DTU Veterinærinstituttet
35 88 61 89
https://www.vet.dtu.dk/ny-om-os
15 DECEMBER 2019