Epidemiologi

Listeriose

Bakterier, parasitter og patologi

Immunforsvaret og vacciner

Celler inficeret med klassisk svinepest virus

Virus

Forskning


DTU Veterinærinstituttet forsker i infektiøse sygdomme. Vi fokuserer særligt på husdyrsygdomme med store konsekvenser for det danske landbrug samt på zoonoser, der kan smitte til mennesker.

Vi arbejder med basal forskning såvel som anvendelsesorienteret, hvor målet f.eks. kan være effektive vacciner eller diagnostik. Arbejdet strækker sig fra det molekylære plan til hele dyr og op til populationer og global sygdomsudbredelse.

Instituttets forskning er kerneforudsætningen for, at instituttet kan formidle den nyeste veterinære viden til myndigheder, erhvervsliv og studerende.

https://www.vet.dtu.dk/forskning1
15 DECEMBER 2019