Kontakt diagnostikken topfoto

Kontakt laboratoriet

Har du brug for at kontakte Center for Diagnostik DTU eller Beredskabet, DTU Veterinærinstituttet i forbindelse med diagnostik med henblik på rådgivning eller aftaler vedrørende indsendelser opnås den hurtigste og mest direkte kontakt ved at benytte telefonnumre angivet nedenfor. 

Lyngby - tlf. 35 88 62 50

Blodprøver og andre indsendelser (inkl. pelsdyr og vildt)
Telefontid: hverdage 08:30 - 15:00

Lyngby (fisk) - tlf. 25 52 05 80

Området er overflyttet til DTU Aqua, dog kan samme telefonnummer benyttes.

Lindholm - tlf. 35 88 78 37

Bluetongue, mund- og klovesyge/SDV, rabies, serologi, svinepest/BVD

Ovenstående telefoner er bemandet i åbningstiden, og der kan omstilles til relevante rådgivere. 

Når det drejer sig om henvendelser vedrørende konkrete laboratoriesvar, kan man også benytte oplysninger om den sagsansvarlige på laboratoriesvaret. Her er anført navn, telefonnummer og e-mail. Hvis den sagsansvarlige ikke træffes straks anbefales ovenstående telefonnumre.

Døgnberedskab - tlf. 35 88 60 00

DTU Veterinærinstituttet har et døgnberedskab, hvor det er muligt at komme i kontakt med en dyrlæge for spørgsmål om eksotiske sygdomme - især mund- og klovesyge og svinepest. DTU Veterinærinstituttets hovednummer 35 88 60 00 viderestiller til vagthavende på Lindholm, der kan formidle kontakt til vagthavende dyrlæge. 

 

https://www.vet.dtu.dk/Diagnostik/Kontakt-diagnostikken
21 AUGUST 2019