Projekter & specialer

DTU Veterinærinstituttet tilbyder masser af udfordrende og spændende projekter til studerende på blandt andet DTU's Life Science-uddannelser og Københavns Universitets veterinæruddannelse.

Life Science-studerende kan både skrive fagprojekt, bachelorprojekt og kandidatspeciale ved DTU Veterinærinstituttet, mens studerende fra øvrige universiteter kan ansøge om forhåndsmerit hos deres lokale studienævn efter aftale med en DTU-vejleder.

For mere information, kontakt venligst relevant vejleder eller studiekoordinator Maria Gerner-Rasmussen.

http://www.vet.dtu.dk/uddannelse/specialer-og-projekter
24 MAJ 2018