Ph.d.-studerende

Vi søger højt kvalificerede kandidater, som har en fokuseret interesse for forskning og en relevant naturvidenskabelig kandidatgrad f.eks. dyrlæge, civilingeniør, biolog, biokemiker el.lign. DTU Veterinærinstituttet har pt. omkring 30 ph.d.-studerende.

Hvad kan jeg skrive ph.d. om?

DTU Veterinærinstituttet forsker i og rådgiver om infektiøse husdyrsygdomme hos produktionsdyr, vildt og hobbydyr inkl. hest og fisk. Læs mere om DTU Veterinærinstituttets aktiviteter under 'om os' eller i vores forskningsstrategi

Forskningsprojekterne omfatter metoder til påvisning, kontrol og forebyggelse, forskning i samspillet mellem patogen, vært og omgivelser. Der benyttes og udvikles i høj grad ny teknologi. Bl.a. kan nævnes microarray-, sekventerings- og nanoteknologier, bioinformatik og matematisk modellering. Fagligt dækker vi alle fagområder af betydning for infektiøse lidelser: Patologi, bakteriologi, virologi, parasitologi, immunologi, vaccinologi, serologi samt epidemiologi og risikovurdering.

Ph.d.-skolen VETBIT

Som ph.d.-studerende på DTU Veterinærinstituttet bliver man tilknyttet Ph.d.-skolen for veterinær biologi og teknologi (VETBIT), inden for området smitsomme husdyrsygdomme. Som navnet antyder, er fokus på samspillet mellem biologi (kendskab til de smitsomme mikroorganismer, værtsrespons og udvikling af sygdom) og teknologi, dvs. udvikling af teknikker til undersøgelser af sygdommenes natur.  Eksempler på disse teknikker er anvendelsen af bioinformatik til in-silico identifikation af egnede vaccinekandidater, proces-optimering af nye vacciner, anvendelse af matematiske modeller til forudsigelse af sygdomsudbredelse, udvikling af chip-baserede diagnostiske metoder og udvikling af IKT systemer til anvendelse i sygdoms- og velfærdsforskningen hos produktions- og hobbydyr. Ph.d.-skoleleder er institutdirektør Niels Tækker Foged. 

Erhvervs-ph.d.  

Vi samarbejder gerne om erhvervs-ph.d.er og ser det som en stor styrke, at den studerende udfører forskningen i tæt sammenspil med erhvervslivet. For yderligere information om de praktiske forhold, kontakt forskningskoordinator Henrik Engell-Hedager. Læs mere om erhvervs-ph.d.-ordningen hos Innovationsfonden.

Ledige ph.d.stillinger bliver jævnligt opslået her på hjemmesiden. Gå til listen over ledige stillinger på DTU Veterinærinstituttet.

Lasse Eggers Pedersen fra DTU Veterinærinstituttet vinder DTU's Young Researcher Award

Hør tidligere ph.d.-studerende Lasse Eggers Pedersen fortælle om sit ph.d.-projekt, hvor han forskede i 'verdens sejeste molekyle' MHC1.

Ph.d.-historier   Alle

Ph.d.-kurser udbudt af DTU Veterinærinstituttet

Kursusnr.      Titel Point (ECTS) Skemaplacering
23281 Preclinical drug development 5 E, E5A
24001 Human Physiology 5 E2B
24002 Introduction to Quantitative Biology 10 E5
24003 Basic virology 7.5
24004 Dynamic Biological Models 5 F5B
24005 Introduction to molecular diagnostics 5 June
24006 Dynamic Biological Modelling 5 F2A
24023 Quantitative biochemical analysis 5 E2A, E3A
24101 Assay Technology 5 January, June
24102 Development and production of vaccines 5 F4A
24103 Mucosal Immunology 10 E3A, E2B
24104 Immune System Anatomy & Development 5 F4B
24201 Diseases and veterinary aspects related to Aquaculture 5 E2A
24690 Module 1: From idea to project plan in biotech and pharmaceutical research 5 E4B, E3B
24691 Module 2: Pilot project in Pharmaceutical Design and Engineering 5 E4B, E3B, F4B, F3B
24802 Practical introduction to basic research in immunology 5 January
24903 Immunology Journal Club 2.5 E, E
24904 Introduction to your PhD study 2.5 OutsideSchedule
24999 Modelling of disease spread 5 June
26436 Pharmaceutical Drug Development 10 E1
27015 Introductory Project in Biotechology / Human Life Science Engineering 10 E5A, January
27250 Molecular Medical Microbiology 5 E4A
27322 Immunology 10 F3A
36004 Health, Diseases and Technology 10 E4B, January
KU015 Fundamental Pharmacology and Bioavailability of Drugs 7.5 F3A, F2B, F1B
http://www.vet.dtu.dk/uddannelse/phd
24 MAJ 2018