Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering

Elsker du biologi og er du god til matematik?

I takt med at vores viden om udviklingen af alvorlige sygdomme forbedres, bliver det stadigt vanskeligere at forstå hvordan de enkelte dele bidrager til det samlede sygdomsbillede. Derfor er der brug for en ny type ingeniør, der kan sætte tal på biologien ved at anvende computere og ligninger mellem reagensglas, bakterier og dyremodeller.

Med denne kvantitative biologi kan de forskellige dele af et biologisk system sættes sammen til en overskuelig matematisk computermodel.

Matematiske modeller, biologi og sygdomsforståelse

Computermodeller af biologiske systemer gør det muligt at forstå hvordan komplekse sygdomme hos mennesker og dyr opstår, udvikler sig og behandles. Det drejer sig f.eks. om kræft, hjerte-kar-sygdomme, sukkersyge, stofskiftesygdomme og neurologiske- og immunologiske sygdomme såsom Alzheimers sygdom, allergi, kronisk betændelse og smitsomme sygdomme.I fremtiden vil computermodeller også være et nødvendigt redskab, når man identificerer og tester nye aktive stoffer eller behandlingsprincipper inden for den farmaceutiske og biomedicinske industri.

På uddannelsen lærer du avanceret matematik, så du kan beskrive biologiske processer, og du lærer om sygdomme, så du kan sætte de biologiske data sammen i matematiske modeller, der beskriver biologi og sygdomme på en ny og håndgribelig måde. Du lærer også om programmering, simulering og modellering, statistik, kvantitativ biologi, molekylær biologi, biokemi, farmakologi, fysiologi og patofysiologi. Desuden indeholder uddannelsen innovation samt en række obligatoriske naturvidenskabelige grundfag som fysik og kemi.

Kompetencer fra to universiteter

Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering er et samarbejde mellem DTU og Københavns Universitet. Uddannelsen udnytter de unikke kompetencer, som de to universiteter har inden for det tekniske og sundhedsvidenskabelige område.

Fremtiden

Med en bachelor i Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering kan du vælge at fortsætte med en kandidatuddannelse inden for området eller en anden biovidenskabelig kandidatuddannelse på DTU eller KU.

Kandidater kan få job i industri-og forskningsvirksomheder og offentlige organisationer, som arbejder inden for life science-området. Din kommende arbejdsplads kan derfor være danske og internationale højteknologiske virksomheder inden for det biomedicinske område eller det offentlige sundhedsvæsen, herunder hospitalssektoren.

Du vil typisk komme til at arbejde med design, udvikling og anvendelse af systemer til behandling, analyse, simulering og modellering af biologisk data fra forskellige datakilder, som skal bruges til at gøre forebyggelse og behandling af sygdomme mere effektiv.

Vil du vide mere?

Er du interesseret og vil vide mere om uddannelsen, så læs mere på DTU's hjemmeside. Her kan du blandt andet finde en oversigt over studieforløbet, se en video om uddannelsen og læse mere om hvordan det er at studere på DTU.

Kontakt

Gregers Jungersen
Professor
DTU Veterinærinstituttet
35 88 62 34

Kontakt

Maria Gerner-Rasmussen
Chefsekretær
DTU Veterinærinstituttet
35 88 66 07
http://www.vet.dtu.dk/uddannelse/kvantitativ-biologi-sygdomsmodellering
24 MAJ 2018