Efteruddannelse på DTU Veterinæristituttet

Efteruddannelse

Kurser i hygiejne og vildtsygdomme for jægere

Der afholdes jævnligt kurser på DTU Veterinærinstituttet for jægere om hygiejne og vildtsygdomme. DTU Veterinærinstituttet kan også komme ud og afholde kurset hos lokale jagtforeninger, der skal dog minimum være 20 tilmeldte deltagere. Derudover skal de lokale arrangører stille passende faciliteter til rådighed med henblik på den teoretiske undervisning (undervisningslokale) og praktisk demonstration af vildtets anatomi: Borde, vand og vildt (ca. én fugl og ét pattedyr pr. 2 deltagere).

Læs mere på Jægerforbundets hjemmeside, som også har skrevet om den store interesse for kurset samt hvor man skal henvende sig, hvis man er interesseret.

Kurser hos Dianova

DTU Veterinærinstituttet underviser på flere af de kurser, som Dianova udbyder. Læs mere hos Dianova.

Specialkonsulent

Mariann Chriél
Chefkonsulent, dyrlæge
DTU Veterinærinstituttet
35 88 87 09
http://www.vet.dtu.dk/uddannelse/efteruddannelse
24 MAJ 2018