Laborant (barselsvikariat)

DTU Veterinærinstituttet
fredag 17 mar 17

Send ansøgning

Frist 3. april 2017
Du kan søge om jobbet ved DTU Veterinærinstituttet ved at udfylde den efterfølgende ansøgningsformular.

Ansøg online

Et 1-årigt barselsvikariat som laborant i Afdeling for Diagnostik og Beredskab, DTU Vet, er ledig til besættelse snarest. 

Stillingen er tilknyttet faggruppe for fiskesygdomme i afdelingen. Gruppen består af 8 akademikere og 5 laboranter/bioanalytikere.

Faggruppen udfører diagnostik, rådgivning og forskning vedrørende forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme hos fisk og skaldyr.

Faggruppen er det nationale referencelaboratorium for fiskesygdomme og har herudover siden 1994 haft status som EU’s referencelaboratorium for fiske¬sygdomme samt OIE referencelaboratorium for VHS. I relation hertil gennem¬føres regelmæssige ringtests, kurser og workshops samt rådgivningsmæssi¬ge opgaver for EU Kommissionen og medlemslandenes nationale referencelaboratorier.

Gruppen har en betydelig forskningsaktivitet med høj grad af ekstern finansiering fra især EU rammeprogrammer samt fra forskningsråd.

Laboratoriet er akkrediteret i henhold til ISO 17025 og ISO 17043.

Arbejdssted vil blive i vores nye faciliteter DTU Veterinærinstituttet, Kemitorvet, Bygning 202, 2800 Kgs. Lyngby

Jobbet
Arbejdsområderne omfatter primært diagnostiske undersøgelser af fisk fra opdræts- og forsøgsanlæg samt udvikling og implementering af diagnostiske metoder, primært PCR og immunkemiske metoder som ELISA og IFAT.

Vores forventninger til dig
En erfaren laborant med solidt kendskab til PCR og mikrobiologiske teknikker som ELISA, vil være en fordel. Ligesom det forventes at du har indgående kendskab til og erfaring med kvalitetssikringssystemer.

Da arbejdet i høj grad er teambaseret og internationalt, forventes det, at ansøgerne har gode samarbejdsevner og gode engelskkundskaber.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til OAO-S-fællesoverenskomsten og organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere (HK/Stat) indgået med Finansministeriet.

Ansættelsen er for 1 år.

Kontaktoplysninger
Nærmere oplysninger kan fås hos professor Niels Jørgen Olesen på 3588 6831.

Ansøgning
Vi skal modtage din ansøgning senest 3. april 2017. Åbn linket "søg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, eksamensbevis og C.V.

Alle interesserede uanset alder, køn, race, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

DTU Vet varetager veterinær og medicinsk forskning, undervisning, rådgivning til offentlige myndigheder samt diagnostiske serviceydelser på højeste niveau for at forbedre sundhed og velvære for dyr og mennesker. Instituttet er nationalt veterinært referencelaboratorium og er ansvarlig for laboratoriedelen af den veterinære beredskabsplan. På undervisningssiden underviser vi bl.a. studerende indenfor bioteknologi og farmateknologi.
DTU Veterinærinstituttet forsker i infektiøse husdyrsygdomme og stiller diagnoser på syge dyr. Vi rådgiver myndigheder og samarbejder med dem om det danske veterinære beredskab. Desuden er vi referencelaboratorium på en række områder og vi underviser studerende indenfor bl.a. bioteknologi og farmateknologi.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 10.600 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 5.800 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.