Krebs

Overvågning af krebs tilfalder DTU Veterinærinstituttet

fredag 02 feb 18
|
af Tom Nervil

DTU, som i forvejen overvåger og rådgiver EU-Kommissionen om fiskesygdomme, bliver nu også referencelaboratorium for krebsdyr. Det skyldes, at Storbritannien træder ud af EU, og at opgaven herefter ligger mest naturligt hos DTU, fortæller Ingeniøren i en artikel d. 1. februar.

Til ingeniørernes fagblad kan DTU Veterinærinstituttets direktør Kristian Møller desuden oplyse, at Kommissionen sommetider konkurrenceudsætter myndighedsbetjeningen af opgaver, så alle kan byde ind på opgaverne, men at det ikke er tilfældet her, da Kommissionen med kendskab til DTU´s opgavevaretagelse på fiskeområdet har skønnet at en fusionering af EU-laboratoriet for fisk- og krebsdyrsygdomme vil være mest fordelagtig.

”Vi er selvfølgelig glade for det her, fordi det giver synergi i forhold til det, vi arbejder med i forvejen. Det viser også, at EU-Kommissionen har stor tillid til kvaliteten omkring vores håndtering af fiskesygdomme, og er fuldt tilfreds med vores referencefunktion, når de kan indgå en aftale uden konkurrenceudsættelse for krebsdyrsygdomme,” siger Kristian Møller til Ingeniøren.

Læs hele artiklen her.

http://www.vet.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=E6B87DF3-0F3E-49BD-9126-56342AD660CE
23 JANUAR 2019