Tecan Robot

Kommende ændringer vedrørende serologisk multiplexanalyse for Actinobacillus pneuropnumoniae

tirsdag 19 dec 17
|

Kontakt

Sanne Schou Berger
Videnskabelig assistent
DTU Veterinærinstituttet
35 88 68 91

Vi har nu 1 års erfaring med rutinemæssig anvendelse af multiplexanalyse til serologisk diagnostik og overvågning af Actinobacillus pneuropnumoniae (Ap). Vurdering af data for undersøgelser på enkeltdyrs - og besætningsniveau, inklusiv konfirmatoriske undersøgelser viser, at det er relevant at justere grænserne for, hvornår et prøveresultat tolkes henholdsvis positivt eller negativt. 

Vi har fokus på, at multiplexanalyse både kan anvendes til diagnostik på enkeldyrsniveau og til besætningsovervågning og at analysen har høj sensitivitet og specificitet samt har et acceptabelt lavt niveau af falsk positive og falsk negative prøveresultater.

Fra den 1. januar 2018, vil grænseværdier (cut-offs) for delanalyser for Ap serotype 2, 6 og 12 i multiplex blive ændret som følger:

 

Ap1

Ap2

Ap5

Ap6

Ap7

Ap10

Ap12

Eksisterende cut-offs (S/P % ≥)

35

20

21

18

20

23

15

Ændrede cut-offs (S/P% ≥)

-

30

-

30

-

-

23

Cut-offs for de øvrige Ap multiplexanalyser er, som det fremgår af tabellen, uændrede.

Vedrørende besætninger i den røde SPF-overvågning vil prøveresultater, som vurderes at være "falsk positive reaktioner", automatisk blive undersøgt ved konfirmatorisk undersøgelse.

I den første tid efter ændringerne er trådt i kraft, vil det tydeligt fremgå af svarudskrifterne, hvori ændringerne i de nye cut-offs består. Laboratoriet ser disse ændringer som en naturlig tilpasning omkring en ny analysemetode, hvor der dagligt høstes nye erfaringer. Ændringer besluttes ud fra et samarbejde mellem den analyseansvarlige og forskere/rådgivere i den serologiske afdeling samt efter tilbagemeldinger fra vores kunder. På den måde sikres, at resultaterne er fagligt optimale og samtidigt er brugbare for vores kunder.

Multiplex serologi-gruppen på DTU Veterinærinstituttet

Sanne Schou Berger                 

Klara Tølbøl Lauritsen

Ulla Riber

Lars Ole Andresen

http://www.vet.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=D59FE396-2AC6-4FB0-BF94-110EC03F5A02
18 OKTOBER 2018