Grise fra Veterinærinstituttet

Optimeret PCR luftvejspakke til svin

fredag 15 sep 17
|

Kontakt

Helene Larsen
Gruppeleder PCR Diagnostik/Molekylærbiolog
DTU Veterinærinstituttet
35 88 68 72

Kontakt

Gitte Larsen
Dyrlæge
DTU Veterinærinstituttet
35 88 61 78
PCR luftvejspakken til svin inkluderer nu flere analyser for bakterielle agens. Til gengæld indgår test for PCV2 ikke længere, da forekomsten af PCV2 undersøges og fortolkes bedst ved kvantitativ PCR på blodprøver. Der er to varianter af pakken, test for PRRSV kan tilvælges begge pakker.

DTU Veterinærinstituttet har udviklet nye PCR analyser til påvisning af patogener i luftveje hos svin. Pakkerne gør det muligt at undersøge samtidigt for 3 eller 5 forskellige agens i lungevæv. Luftvejspakkerne kan være et nyttigt værktøj til belysning af årsagsfaktorer ved akutte lungeinfektioner. Ved at undersøge lungevæv fra flere dyr opnås større sikkerhed for at påvise de involverede infektioner. Derfor er der fastsat en fordelagtig pris for undersøgelse af 3 lungestykker, men der er naturligvis også en pris for undersøgelse af et enkelt lungestykke, jf. nedenstående tabel. Ved efterfølgende indsendelser fra samme CHR nummer til luftvejspakkerne indenfor et år vil der blive givet 30 % rabat.

Følgende 2 PCR-pakker tilbydes:

Pakke 1:
Svineinfluenza virus (SIV)
• Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyopneumoniae)
Pasteurella multocida (P. multocida)

Pakke 2:
Svineinfluenza virus (SIV)
• Mycoplasma hyopneumoniae (M. hyopneumoniae)
• Mycoplasma hyorhinis (M. hyorhinis)
Actinobacillus pleuropneumoniae (AP)
Pasteurella multocida (P. multocida) 

og KUN hvis det tilvælges aktivt:

Porcint reproduktions og respiratorisk syndrom virus (PRRSV, EU og US type)

Der gøres opmærksom på, at der ikke kan foretages typebestemmelse af AP ved PCR pakken. Hvis lungen er positiv for AP, tilbyder vi at dyrke bakterien for at få en serotype- og resistensbestemmelse. Dette skal tilvælges på indsendelsesblanketten.

Prøvemateriale
Til luftvejspakke 1 sendes 1-3 lungestykker, ca. 3x3x3 cm, udtaget fra den cranioventrale del af lungen og emballeret i hvert sit bæger eller i egnede prøverør. Sendes nedkølet. Ved indsendelse til luftvejspakke 2 kan der ligeledes indsendes 1-3 lungestykker, ca. 3x3x3 cm, udtaget fra den cranioventrale del af lungen. NB: ved mistanke om AP og ønske om efterflg. serotype og/eller resistensbestemmelse sendes hele lungesider.

Laboratorieundersøgelser
Undersøgelser af de fem lungepatogener foretages ved real-time PCR. Indholdet af P. multocida, AP og M. hyorhinis foretages som semikvantitativ PCR og angives som henholdsvis massiv, moderat, lavgradig eller ikke påvist. Undersøgelser for influenza og M. hyopneumoniae besvares som påvist/ikke påvist.

Undersøgelsen for influenza inkluderer ikke typebestemmelse, men dette kan rekvireres efterfølgende. Hvis der påvises influenzavirus, bliver der imidlertid altid udført undersøgelse for pandemisk H1N1 influenzatype, som faktureres til fødevarestyrelsen. Både positive og negative resultater af denne undersøgelse besvares til indsender.

PRRS virus differentieres i Type 1(EU)- og Type 2 (US). Husk at afkrydse, hvis du ønsker prøven undersøgt for PRRSV. PRRSV-undersøgelse faktureres til Fødevarestyrelsen når der er mistanke om PRRSV, som i givet fald modtager kopi af laboratoriesvaret, jf. PRRS-bekendtgørelsen, BEK nr. 314 af 26.04.1994.

NB: PCV2 er ikke medtaget i pakkerne idet forekomsten af PCV2 undersøges og fortolkes bedst ved kvantitativ PCR på blodprøver eller spytprøver.

Ny hurtig Bordetella bronchiseptica PCR test
DTU Veterinærinstituttet tilbyder nu også en nyudviklet PCR analyse til påvisning af B. bronchiseptica i lungevæv. Kunden modtager svar indenfor 4 arbejdsdage efter Veterinærinstituttet modtager prøven. Ved forekomst af B. bronchiseptica i prøven tilbydes efterfølgende dyrkning af bakterien med henblik på resistensbestemmelse.
  

Undersøgelse  Pris DKK ekskl. moms  Materiale
Luftvejspakke 1:
Svineinfluenza virus
Mycoplasma hyopneumoniae og Pasteurella multocida

 1.170,00
1.870,00
 
1 stk. lungevæv
2-3 stk. lungevæv
Luftvejspakke 2:
Svineinfluenza virus
Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumonia,
Mykoplasma hyorhinis og Actinobacillus pleuropneumoniae

Bakteriologisk undersøgelse af AP ved positiv PCR
Serotypning Agg/PCR
Resistensbestemmelse

          
1.400,00
2.100,00
  
 
  
0,00
936,00
624,00

 
1 stk. lungevæv
2-3 stk. kungevæv
  
  
Isolat fra indsendt lungeside

Bordetella bronchiseptica PCR
Resistensbestemmelse
 500,00
624,00
1 stk. lungevæv
Isolat fra indsendt lungeside
Separat indsendelse til AP undersøgelse:
Bakteriologisk undersøgelse af AP
Serotypning Agg/PCR
Resistensbestemmelse
 
500,00
936,00
624,00
 
Isolat fra indsendt lungeside

Indsendelsesblanketten ”Luftvejspakker til svin” findes her.

 

 


http://www.vet.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=BC96CB95-E8B5-4C26-BFE6-BAA743CE3E7B
16 JULI 2018