Bakteriologi

DTU Veterinærinstituttets fremtid

onsdag 04 okt 17
|
af Tom Nervil

Kontakt

Kristian Møller
Institut- og centerdirektør
DTU Veterinærinstituttet
35 88 61 89
Regeringens beslutning om, at Københavns Universitet (KU) og Statens Serum Institut (SSI) skal overtage det veterinære beredskab efter 2019 får betydelige konsekvenser for DTU Veterinærinstituttets fremtid.

En stor del af funktionerne og det økonomiske grundlag for DTU Veterinærinstituttet er nemlig knyttet til beredskabsopgaven, og DTU´s direktionen har derfor vurderet, at der efter overdragelsen af beredskabsopgaven ikke er grundlag for en selvstændig veterinærfaglig enhed på DTU.

DTU er kontraktligt forpligtet over for Miljø- og Fødevareministeriet til at yde veterinært beredskab frem til udgangen af 2019. DTU arbejder sammen med KU/SSI for at sikre en smidig overførsel af viden og kompetencer til KU/SSI, således at et højt og ubrudt veterinært beredskab i Danmark kan opretholdes.

Direktionen har derfor igangsat et program, der skal sikre, at beredskabsopgaven løftes indtil udgangen af 2019. Programmet skal endvidere afklare, hvordan de excellente forskningsmiljøer og medarbejdere kan forankres i andre enheder på DTU. Det er også DTU´s intension at fortsætte de eksisterende uddannelsesaktiviteter.

Den diagnostiske forretning er fortsat et aktiv for DTU, og det skal derfor undersøges om denne del af DTU Veterinærinstituttet kan udskilles i en selvstændig og økonomisk bæredygtig enhed.

Endelig afklaring efter nytår
Over for medarbejderne har DTU beklaget de menneskelige og faglige konsekvenser, som denne beslutning kan få for medarbejdere og ledere på DTU Veterinærinstituttet, som siden fusionen i 2007 har arbejdet loyalt for at integrere instituttet og dets fagmiljøer på DTU.

De kommende måneder vil udarbejdelsen af analyser af den nuværende og fremtidige situation danne grundlag for de endelige beslutninger om, hvilken tilpasning der skal ske af instituttets aktiviteter. Dette forventes afklaret ved udgangen af året. I den mellemliggende periode vil DTU tilstræbe at holde alle berørte parter orienterede om forløbet og de mulige konsekvenser, der er forbundet med beslutningerne.


http://www.vet.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=99222177-4FA3-4B04-A6F3-5D8E7960C002
16 JULI 2018