Kalv

Ny luftvejspakke til kvæg

fredag 10 feb 17
|

Kontakt

Helene Larsen
Gruppeleder PCR Diagnostik/Molekylærbiolog
DTU Veterinærinstituttet
35 88 68 72

DTU Veterinærinstituttet har udviklet nye analyser til påvisning af patogener i luftveje hos kvæg.

DTU Veterinærinstituttet tilbyder en nyudviklet luftvejspakke til diagnosticering af fire forskellige agens i trachealskyl fra kvæg: Mycoplasma bovis, bovin respiratorisk syncytial virus (BRSV), bovin parainfluenza type 3 virus (PI3) samt bovin coronavirus (BCoV). Undersøgelsen udføres med PCR til en samlet pris på 1200,- for 1-3 prøver, der indsendes enkeltvist og pooles til én samleprøve på laboratoriet.

 

Det anbefales, at prøverne udtages fra ubehandlede, akut syge dyr, som har haft erkendelige symptomer i kort tid og rektal temperatur over 40 °C. Der bør tages prøver fra minimum 3 dyr, og gerne flere. Prøverne indsendes som enkeltdyrsprøver og op til 3 prøver pooles på laboratoriet til én samleprøve inden test.

Respirationsvejslidelser hos kalve er almindeligt forekommende og forårsages af et eller flere patogener, hvor de ovennævnte agens kan optræde som primære, og oftest i et komplekst samspil med miljøfaktorer.

Nedsat pris og svartid på diagnosticering af Mycoplasma bovis i kvæg

DTU Veterinærinstituttet har valideret brugen af en enkeltstående PCR analyse til påvisning af M. bovis i trachealskyl, lungevæv og svaber. PCR analysen, som erstatter den tidskrævende dyrkningsmetode, giver et resultat med høj sensitivitet og specificitet og kan udføres indenfor 4 dage. Til sammenligning tager det oftest op til 10 dage at få et resultat vha. dyrkningsmetoden, som desuden kræver anvendelse af specialiserede og komplekse medier. Det er derfor nu muligt at tilbyde vores kunder en betydeligt lavere pris, samt kortere svartid på undersøgelse for M. bovis.

Ønsker man at benytte sig af den nye luftvejspakke eller blot den specifikke undersøgelse for M. bovis, skal det anføres på indsendelsesblanketten for ”Organstykker, fæces m.m.”, sammen med typen af materiale der indsendes.

Priser:

Undersøgelse Materiale Metode Pris DKK
ekskl. moms
Mycoplasma bovis Trachealskyl, lungevæv, svaber  PCR 500,00 

Luftvejspakke: Mycoplasma bovis, BRSV,
Bovin parainfluenza type 3 virus (PI3) og
bovin coronavirus                     

Trachealskyl 1-3 stk PCR  1.200,00

 

http://www.vet.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=8EBA63BE-F33D-485A-907B-060E1D8B6CF8
24 MAJ 2018