Autovacciner

Autovacciner til produktionsdyr

tirsdag 13 jun 17
|

Kontakt

Sven Erik Lind Jorsal
Veterinærkonsulent
DTU Veterinærinstituttet
35 88 61 87

Fakta om autovacciner

Autovacciner består af dræbte bakterieceller og et immunforstærkende hjælpestof (adjuvans). Denne type vacciner kaldes også for bakteriner. Bakteriner er blevet fremstillet i mere end 100 år.

Det er besætningsdyrlægen, der i samråd med ejeren beslutter, om der skal anvendes en autovaccine. DTU-Veterinærinstituttet kan spørges om råd.

Autovacciner bliver undersøgt for sterilitet, inden de afleveres fra producenten. Autovacciner er ikke undersøgt for sikkerhed eller effektivitet.

Autovacciner anvendes under besætningsdyrlægens ansvar i den besætning, hvor antigenet er isoleret (eller de samhørende produktionsenheder ved multisite produktion). Hver autovaccine bør undersøges for sikkerhed ved at vaccinere et mindre antal dyr ved første anvendelse. Evt. bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen og DTU-Veterinærinstituttet.

DTU Veterinærinstituttet oplever en stigende interesse for anvendelse af autovacciner.

Interesse for anvendelse af autovacciner er stigende
I løbet af 2016-2017 har DTU Veterinærinstituttet modtaget et stigende antal henvendelser om autovacciner, især til svin. I nogle tilfælde har baggrunden været produktion af grise uden antibiotika (OUA produktion), hvor der er en særlig interesse for alternativer til antibiotikabehandling, men det kan også ofte omhandle sygdomstilfælde med akutte dødsfald som ved septikæmiske infektioner, hvor man ikke kan nå at behandle med antibiotika i tide.

Der er antagelig nogle dyrlæger, som ikke er klar over mulighederne for produktion af autovaccine, og derfor giver vi denne orientering om de praktiske forhold vedrørende bestilling, produktion og levering.

DTU Veterinærinstituttet har kontrakt med det tyske firma Vaxxinova om fremstilling af autovacciner. Der fremstilles autovacciner til svin, høns, kalkuner og fisk.

Det skal fremhæves, at ansvar for anvendelse af autovacciner påhviler besætnings-dyrlægen i samråd med besætningsejeren. Rådgivning om muligheder og relevans for produktion af autovacciner ydes af DTU Veterinærinstituttet (kontaktperson Sven Erik Lind Jorsal).

Der fremstilles kun autovacciner mod bakterieinfektioner, hvortil der ikke findes markedsførte vacciner. Der er oftest tale om almindeligt forekommende bakterier, der medfører systemiske infektioner hos spæde og unge dyr (septikæmi, arthritis, pneumoni).

Bestilling
Når der er truffet beslutning om anvendelse af autovaccine sender dyrlægen bestilling i form af en recept til Dianova. Find receptblanket på Dianovas hjemmeside.

De bakterier, der ønskes anvendt til produktion af autovaccine, er ofte isoleret på SEGES Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup i forbindelse med obduktion af grise. Dyrlægen skal anmode SEGES laboratoriet om at sende bakterieisolaterne og kopi af de tilhørende laboratoriejournaler til DTU Veterinærinstituttets post- og varemodtagelse på følgende adresse:

DTU Veterinærinstituttet
Henrik Dams Allé
Bygning 205B
2800 Kgs. Lyngby

De bakteriestammer, som DTU Veterinærinstituttet modtager, bliver identificeret og journaliseret, og en subkultur bliver opbevaret på frys som backup for de isolater, som gemmes hos Vaxxinova til evt. genbestilling af vaccine.

Produktion og levering
DTU Veterinærinstituttet sender bakterieisolat(er) til Vaxxinova, som fremstiller vaccinen, tapper, etiketterer og tester for sterilitet. Vaccinen sendes med kurerpost til DTU/Dianova, som frigiver den til brug i den pågældende besætning i Danmark. Dianova leverer direkte til besætningen eller dyrlægen. Samlet skal der påregnes 6-10 uger fra bestilling til levering af autovaccine.

Priser for autovacciner afhænger af dyreart og antal doser. Se eksempler på Dianovas prisliste.  

Eksempler på autovacciner, der er produceret indenfor det seneste år:

  • Svin: Staphylococcus hyicus, Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis, Streptococcus suis diverse serotyper, Haemophilus parasuis diverse serotyper, septikæmiske Escherichia coli
  • Høns: Escherichia coli
  • Kalkuner: Ornithobacterium rhinotracheale, Bordetella avium, Bordetella hinzii

 

http://www.vet.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=7FC5CCD4-2AE6-4163-B4F6-9A7398E86546&utm_device=web&utm_source=RelatedNews&utm_campaign=Faelles-meddelelse-Veterinaerinstituttet-Laboratorium-Svinesygdomme
24 MAJ 2018