Beadplex

Nyudviklet DTU VET analysemetode til måling af antistoffer godkendt af SPF

tirsdag 31 jan 17
|

Kontakt

Sanne Schou Berger
Videnskabelig assistent
DTU Veterinærinstituttet
35 88 68 91
DTU Veterinærinstituttet kan nu meddele, at multiplex-analysemetoden til serologi er godkendt til brug i SPF-systemet.

Metoden har været under udvikling på DTU Veterinærinstituttet i over 2 år, og det seneste år har været brugt til validering af metoden. Nu har instituttet desuden fået metoden akkrediteret af DANAK, og undersøgelsen er på den måde forstærket med den højest mulige kvalitetssikring under DS/EN ISO/IEC 17025.

Ud over den almindelige validering har der været krav fra SPF om en procesvalidering, hvorfor omkring 7000 prøver fra røde og blå besætninger i december 2016 og januar 2017 blev undersøgt i multiplex-analysen og samtidig blev en stor del af prøverne undersøgt i de almindelige ELISAs/CF tests. Resultaterne har været så imponerende, at DTU Veterinærinstituttet og SPF allerede nu har indgået aftale om, at indsendelser fra blå besætninger under SPF fremover kan testes i multiplex. Der pågår stadig forhandlinger om at udvide samarbejdet til flere områder, herunder test i de røde besætninger.

Kan halvere prisen

Aftalen betyder, at DTU Veterinærinstituttet fra 1. februar 2017 opgraderer de serologiske undersøgelser for de pågældende Ap-typer til multiplex generelt, hvilket giver både hurtigere svartider og lavere priser på de respektive analyser. Der er ydermere indført en rabatordning, så analyseprisen falder for den enkelte analyse, jo flere typer der testes for. Det betyder en besparelse på helt op til 50 % i forhold til priserne nu, hvis alle multiplex-analyser benyttes. Desuden reduceres priserne på PRRS-analyser og Mycoplasma hyopneumoniae analysen, hvis prøverne indsendes til samtidig test for Ap ved multiplex.

De gamle ELISAs og CF tests bibeholdes som verifikationsundersøgelser og reguleres i den forbindelse, så pris, tidsforbrug og efterspørgsel kommer til at stemme overens.

Multiplex cutoffs

”Multiplex er under stadig udvikling på DTU Veterinærinstituttet, og den metode, vi benytter, er specielt udviklet til at kunne håndtere de diagnostiske undersøgelser, som danske dyrlæger efterspørger. Vi ser frem til løbende at benytte denne teknologi ved flere og flere analyser og dermed kunne tilbyde vores kunder undersøgelsesresultater med endnu hurtigere svartider til endnu lavere priser,” siger afdelingschef Kristian Møller.

Multiplexserologien
Videnskabelig assistent Sanne Schou Berger og medarbejdere på DTU Veterinærinstituttet har gennem over 2 år arbejdet målrettet på at få multiplexserologien gjort klar til laboratoriets kunder

http://www.vet.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=6E772BFE-E93A-4E91-87E1-0E003FB2729F
24 MAJ 2018