Grise MRSA

Nyt virus påvist i grise med rystesyge – Atypisk porcin pestivirus (APPV)

mandag 07 maj 18
|

Kontakt

Thomas Bruun Rasmussen
Seniorforsker
DTU Veterinærinstituttet
35 88 78 50

Kontakt

Anette Bøtner
Professor
DTU Veterinærinstituttet
35 88 78 58

DTU Veterinærinstituttet har påvist Atypisk porcin pestivirus (APPV) i grise fra en dansk besætning med problemer med rystesyge i pattegrise, såkaldte ”rystegrise”. Det er første gang APPV er blevet påvist i Danmark.

APPV er et nyt virus, der blev påvist første gang i USA i 2015, og som efterfølgende er påvist i en række europæiske lande, herunder Tyskland, Holland, Sverige, Østrig, Italien og Spanien. I nyfødte pattegrise kan APPV give CNS-symptomer og er blevet bekræftet at være associeret med congenital tremor (rystesyge). Klinisk sygdom ses primært i pattegrise, som er smittet som fostre. For pattegrise der har rystesyge ses høj dødelighed og for de grise der overlever ses dårlig tilvækst. Virus er fundet i organer og i blod fra både raske og syge dyr. Der er ikke konstateret klinisk sygdom hos voksne grise som følge af infektion med APPV.

DTU Veterinærinstituttet implementerede en PCR test til påvisning af APPV i forbindelse med at de første tilfælde blev beskrevet i Europa. Testen har siden været klar til brug, men først i april i år blev grise med rystesyge fra en dansk besætning undersøgt og fundet positive for APPV. Foreløbig genetisk karakterisering af det nye virus viser, at der er stor lighed med tilsvarende virus fundet i Nordtyskland i 2016.

For at få overblik over omfanget af infektionen og infektionsdynamikken i den ramte besætning planlægges det at undersøge supplerende serumprøver fra pattegrise med og uden kliniske symptomer samt fra gylte og søer.

APPV tilhører samme virusfamilie som klassisk svinepest virus. Diagnostisk er der ikke krydsreaktion i hverken PCR eller ELISA og sygdommen er ikke anmeldepligtig. Der er ikke beskrevet smitte til mennesker med APPV.


http://www.vet.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=55F8EC13-B960-4AAE-BCB7-6884A32B1F08
23 JANUAR 2019