Sokkeprøver

Få kortlagt resistensmønsteret på E. coli med sokkeprøver

torsdag 01 dec 16
|

Kontakt

Sven Erik Lind Jorsal
Veterinærkonsulent
DTU Veterinærinstituttet
35 88 61 87

DTU Veterinærinstituttet har haft stor succes med at tilbyde resistensundersøgelser på sokke- og fæcesprøver fra grise, hvor der ved PCR-diarrepakke er påvist E. coli F4 eller E. coli F18.

DTU Veterinærinstituttet tilbyder at kortlægge resistensmønsteret på hæmolytiske E. coli F4 eller E. coli F18 fundet ved PCR-diarrepakke på sokke- og fæcesprøver. De grisepatogene E. coli fimbrietype F4 og F18 er stort set altid hæmolytiske og kan derfor skelnes fra kommensale non-hæmolytiske E. coli direkte på blodagarplader. Ved den bakteriologiske undersøgelse foretages udsæd fra 10 % fæces opslemning på blodagar fra sokkeprøve- og fæces indsendelser. En enkelt af de hæmolytiske kolonier på pladen rendyrkes til både resistensbestemmelse og PCR kontrol af, at det er den samme fimbrietype, som blev fundet ved kvantitativ PCR på sokke-/fæcesprøven. Den rendyrkede koloni, der enten er E. coli med fimbrietype F4 eller F18, testes i det sædvanlige resistenspanel for E. coli.

Sikrer optimalt valg af antibiotika
DTU Veterinærinstituttets foreløbige resultater viser, at der ved fund af moderat til massiv forekomst af E. coli F4 eller F18 i PCR-diarrepakken er gode muligheder for at dyrke og gennemføre resistensundersøgelse på den dominerende E. coli type i sokke-/fæcesprøven. Et bedre kendskab til resistensmønsteret på behandlingskrævende colidiarre, vil medvirke til at sikre optimalt valg af antibiotika og dermed en effektiv behandling af dyrene. DTU Veterinærinstituttet opfordrer derfor alle danske svinepraksis til at benytte sig af denne nye mulighed, når sokkeprøverne skal indsendes.

Bakteriologisk dyrkning og PCR kan koordineres, således at de samlede undersøgelser bliver gennemført indenfor syv arbejdsdage. Når der foretages resistensbestemmelse på enten E. coli F4 eller F18, vil der blive faktureret for både PCR-diarrepakke og BU + resistensundersøgelse. Hvis der hverken kan dyrkes E. coli F4 eller F18, faktureres der kun for PCR-diarrepakke, og det kan derefter være relevant at få undersøgt nye prøver.

Priser og vilkår
Der erindres om, at der findes forskellige diarrepakker til undersøgelser for de fire bakterier, E. coli F4, E. coli F18, Lawsonia intracellularis og Brachyspira pilosicoli, jf. priser herunder og indsendelsesblanket for ”Organstykker, fæces m.m.”

Husk at anføre ønsket om resistensundersøgelse på indsendelsesblanketten for sokke- eller fæcesprøve, så bakteriologisk dyrkning og PCR kan koordineres. Prøverne vil så blive besvaret inden for syv arbejdsdage.

Priser:

Diarrepakke Sok/fæces E. coli F4, F18, Lawsonia/B. pilo          kr.  800
Diarrepakke Sok/fæces E. coli F4, F18                                      kr.  650
Diarrepakke Sok/fæces Lawsonia/B. pilo                                   kr.  650
________________________________________________________

Bakteriologisk undersøgelse E. coli                                            kr.  527
Resistensundersøgelse E. coli                                                    kr.  380
PCR undersøgelse af E. coli isolat for F4/F18                            kr.     0

http://www.vet.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=4998E824-1380-4A43-8C7D-80300E195EA2
24 MAJ 2018