Nematodirus

Udbindingspakke til undersøgelser af løbe-tarm parasitter hos kvæg, får og ged

mandag 08 aug 16

Kontakt

Heidi Huus Petersen
Parasitolog
DTU Veterinærinstituttet
93 51 16 45
Løbe-tarm parasitter findes i stort set alle besætninger, dog er smittetrykket forskelligt fra besætning til besætning, idet det afhænger meget af græsningsforhold og driftsform. Parasitterne kan overleve i lang tid på marken – også fra det ene år til det næste – og dyrene smittes derved, når de græsser på marken.

Ved udbinding vil dyrene optage de overvintrede parasitter og smitten vil vise sig som æg/oocyster i gødningen 3-6 uger efter udbindingen. Ved tælling af æg og oocyster i gødning hos 5-10 dyr kan man vurdere smittebelastningen på en given græsmark. Derefter kan man tage stilling til, om behandling med ormemiddel er nødvendig.

 

Det kan anbefales få undersøgt sine dyr hver 3.-4. uge i sommerperioden for at kunne følge med i ormeniveauet. Derudover kan det anbefales at få undersøgt sine dyr 10-12 dage efter ormebehandling for at sikre, at behandlingen har virket. Undersøgelse af gødningsprøver fra ungdyr i juli kan endvidere belyse smitteniveauet i forhold til, om det er nødvendigt at foretage driftsændringer i form af foldskifte eller andet.

 

Unge dyr har højest risiko for at blive påvirket af løbe-tarmorm og coccidiose. Der findes mange forskellige coccidiearter, hvoraf kun nogle få er årsag til sygdom. Det kan være yderst vanskeligt at skelne mellem de forskellige coccidiearter, og de mindste arter kan endda være svære at påvise i mikroskopet. På DTU Veterinærinstituttet har vi dygtigt, specialuddannet personale, som bl.a. har stor erfaring i at skelne mellem de forskellige coccidiearter. Hvis de patogene arter er til stede, vil dette derfor blive inkluderet i svaret.

 

Prøver udtages helst fra individuelle dyr, og skal helst tages direkte fra endetarmen i en plasticpose. Alternativt kan der udtages gødningsmateriale fra toppen af en frisk gødningsklat/bunke. Luften presses straks ud af posen/handsken og prøven opbevares på køl.

 

I prøver sendt ind til denne undersøgelse kan der påvises æg af følgende parasitter:

  • Bændelorm
  • Capillaria arter
  • Coccidie arter
  • Nematodirus arter
  • Strongylide arter
  • Strongyloides papillosus
  • Toxocara vitulorum
  • Trichuris ovis  

Pris (ekskl. moms) for undersøgelse af 5 prøver: 900 kr.
Pris (ekskl. moms) for undersøgelse af 10 prøver: 1500 kr.  

Svartid er 1-2 dage afhængigt af hvornår på dagen vi modtager prøverne. Vi bestræber os dog på at svare samme dag, som prøverne er modtaget.

Hvis der påvises mere end 1000 strongylider per gram fæces hos får/ged, kan der blive undersøgt for Haemonchus contortus ved flourescens mikroskopi

Bændelorm Eimeria Zuernii
Bændelorm                                      Eimeria zuernii  
Nematodirus Strogylide æg
Nematodirus                                    Strogylide æg
 

Hvis du har spørgsmål vedr. diagnosticering af mave-tarm parasitter, er du altid velkommen til at kontakte DTU Veterinærinstituttets parasitolog Heidi Huus Petersen.

http://www.vet.dtu.dk/nyheder/2016/08/udbindingspakke-til-undersoegelser-af-loebe-tarm-parasitter-hos-kvaeg-faar-og-ged?id=cb52c4d2-a5a1-4ae6-ac5e-0f47ddc73190
18 OKTOBER 2018