Får klar til obdukton

Obduktion på får og geder

onsdag 01 jun 16
|

Kontakt

Gitte Larsen
Specialkonsulent, Dyrlæge
DTU Veterinærinstituttet
35 88 61 78

Kontakt

Heidi Huus Petersen
Parasitolog
DTU Veterinærinstituttet
93 51 16 45
DTU Veterinærinstituttet tilbyder obduktion på kadavere fra små drøvtyggere, da vi jævnligt kontaktes af praktiserende dyrlæger, som ønsker denne diagnostiske ydelse. Vi foretager pato-anatomisk undersøgelse, anaerob/aerob bakteriologisk undersøgelse, histologisk og parasitologisk undersøgelse efter aftale med den indsendende dyrlæge.

Der findes mange sygdomme hos får og geder, som kan være svære at diagnosticere under praksisforhold, blandt andet clostridie infektioner og septikæmier.

Du kan altid kontakte DTU Veterinærinstituttet telefonisk, hvis du behøver hjælp vedrørende sygdomme hos små drøvtyggere. Ved dødelighed hos lam er det særlig relevant at få udført laboratoriemæssige undersøgelser. Det kan koste rigtigt mange dødsfald, hvis der ikke handles hurtigt. Det er desuden vigtigt, at der indsendes det rigtige diagnostiske materiale fra starten. En hurtig og korrekt diagnose betyder også, at den praktiserende dyrlæge kan rådgive og iværksætte den relevante terapi.

Opbevaring på køl

For at kunne optimere diagnostikken på Veterinærinstituttet er det vigtigt, at materialet opbevares og sendes korrekt. Især i sommermånederne, hvor nedkøling evt. frysning er nødvendig, samt at materialet er forsvarligt indpakket. Hvis den praktiserende dyrlæge selv foretager obduktion på stedet, er det vigtigt, at der fremsendes rigeligt af det materiale, som ønskes undersøgt. I sagens natur skal der medsendes en indsendelsesblanket med fyldestgørende anamnese.

Får klar til obduktion
Får klar til obduktion

Fårelunger med bakterial pneumoni
Fårelunger med bakteriel pneumoni og 2 store processer

Gennemskåret lungeproces
Gennemskåret lungeproces- kronisk reaktion på parasitter (lungeorm)

Spørg laboratoriet

Hvis du har spørgsmål vedr. diagnostik eller sygdomme hos små drøvtyggere, er du altid velkommen til at kontakte DTU Veterinærinstituttets diagnostiske sektion på tlf. 35886250 - spørg efter en fagperson, som kan hjælpe.

http://www.vet.dtu.dk/nyheder/2016/06/obduktion-paa-faar-og-geder?id=a88e0a73-5ad9-4cfe-99f9-19111ea66781
18 OKTOBER 2018