Myndighedsbetjening

Varmere og vådere vejr betyder flere smittebærere

Abort indsendt til undersøgelse. Foto: DTU Veterinærinstituttet

Gratis undersøgelse af aborter fra kvæg i 2014

Rævens dværgbændelorm fundet ved Grindsted

Fiskelaboratoriernes vejleder og censor

DTU Veterinærinstituttet undersøger fortsat sundhed og sygdom hos vildt

Sektionsleder

Kristian Møller
Afdelingschef & Viceinstitutdirektør
DTU Veterinærinstituttet
35 88 61 89
Myndighedsbetjening
DTU Veterinærinstituttet rådgiver myndighederne, overvåger for sygdomme og er ansvarlig for den laboratoriemæssige del af det veterinære beredskab.
http://www.vet.dtu.dk/myndighedsbetjening
26 APRIL 2017