Virologi

Sektion for Virologi forsker både i endemiske virussygdomme som eksempelvis svineinfluenza samt eksotiske virussygdomme som eksempelvis svinepest, Mund- og klovesygevirus og Egtvedsyge i produktionsdyr som grise, køer og fisk.

Vores forskning tager udgangspunkt i det syge dyr, og arbejdet forsøger at afklare følgende:

  • Hvilket virus, der er årsag til sygdommen, og hvordan dyret er blevet smittet.
  • Hvordan virus og det smittede dyr interagerer, og hvordan der opstår sygdom. 
  • Hvordan virus spredes til andre dyr og evt. til mennesker.
  • Hvordan vi kan forebygge, at virus spredes og skaber yderligere sygdom.

Som eksempler på vores forskning i sygdomsmekanismer kan nævnes studier af hvordan svineinfluenza inficerer svin og mennesker forskelligt, afhængigt af fordelingen af siasylsyre receptorer på overfladen af lunge epitelceller samt studier af hvordan forskellige dele af svinepest genomet bidrager til at forårsage skade og sygdom ved infektion.

Vi benytter både klassiske virus dyrkningsmetoder og infektionsforsøg i vore klassificerede laboratorier og dyrestalde, samt nye molekylærbiologiske teknikker inklusiv next generation sequencing og avancerede dataanalyse metoder.

Vi arbejder således for:

  • At opnå øget viden om, hvordan virusinfektioner forårsager sygdomme. 
  • At forebygge og behandle virusinfektioner mere effektivt. 
  • Øget sundhed hos produktionsdyr til gavn for både dyrenes trivsel og industriens værdi.

Nyheder   Alle

Sektionsleder

Thomas N Kledal
Chef for Life Science & Bioenginnering Innovation
DTU Veterinærinstituttet
35 88 62 44

Pandemisk influenza

http://www.vet.dtu.dk/forskning/virologi
17 JULI 2018