Internationalt samarbejde

DTU Veterinærinstituttet har et stort internationalt netværk og har indgået aftaler om forsknings- og udviklingsprojekter med en række af verdens førende laboratorier og universiteter. Ved at arbejde internationalt sikrer vi, at vores viden hele tiden er opdateret, hvilket løfter vores forskningsniveau samt underbygger, at vi kan tilbyde den bedste betjening af både danske og internationale myndigheder.

CoVetLab

Club5
DTU Veterinærinstituttet er medlem af Collaborating Veterinary Laboratories, i daglig tale CoVetLab eller Club5. Dette netværk er skabt af EU Kommissionen for at øge sammenhængskraften mellem veterinære laboratorier i Europa. Netværket består af 5 nationale offentlige veterinære- og sundhedsinstitutter.

Læs mere om Covetlab her.

ANIHWA

ANIHWA


DTU Veterinærinstituttet deltager i ANIHWA (fortsættelse af Emida Era-Net), der søger at koordinere forskningsindsatsen på det veterinære område samt definere en fælles forskningsdagsorden. DTU Veterinærinstituttet står bl.a. for at kortlægge forskningsbehov. Fokus er på fremspirende og nuværende infektiøse sygdomme i produktionsdyr, specielt de sygdomme der udgør en trussel for mennesker (zoonoser).

Læs mere om ANIHWA her.

DISCONTOOLS

DTU Veterinærinstituttets forskere deltager i DISCONTOOLS' ekspertgrupper, der blandt andet arbejder på at lave en database over dyresygdomme. Målsætningen er et værktøj, der kan hjælpe med at fokusere og prioritere forskning, der ultimativt munder ud i nye og bedre vacciner, medicin og diagnostik. Arbejdet er støttet af EU-Kommissionen.

Læs mere om DISCONTOOLS her.

AHAW

EFSA
EFSA er EU's fødevaresikkerhedsorgan, hvis primære opgave er videnskabelig og teknisk rådgivning, indsamling og analyse af informationer, varsling, kriseberedskab samt forbrugeroplysning. 
DTU Veterinærinstituttet er repræsenteret i panelet for dyresundhed og dyrevelfærd (AHAW) ved souschef i Sektion for Virologi Anette Bøtner og adjungeret professor ved DTU Veterinærinstituttet Preben Willeberg.

Læs mere om AHAW her.

NADIR

nadir

DTU Veterinærinstituttet deltager i det EU-finansierede NADIR-netværk for forskningsfaciliteter, hvor der arbejdes med infektiøse dyresygdomme. Der arrangeres bl.a. kurser hos deltagerne og udveksling af viden.

Læs mere om NADIR her.

EpiLab

Gris

DTU Veterinærinstituttet huser det internationale forskningscenter for veterinær epidemiologi (International EpiLab), som er udpeget af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE). EpiLab har til formål at tilvejebringe et netværk for intensiveret forskning i veterinær epidemiologi med udgangspunkt i de mange registre over husdyr, der findes i Danmark.

Se rapporter udarbejdet i EpiLab-regi her.

OiE

World Organisation for Animal Healths (OIE) har udpeget DTU Veterinærinstituttet som referencelaboratorium for fiskesygdommen VHS (Egtvedsyge). OIE er ansvarlig for at forbedre sundheden for dyr i hele verden og ledes af en international komite, der mødes årligt og vælger en generaldirektør til den daglige ledelse.

Læs mere om OiE her.

EURLDTU Veterinærinstituttet er udpeget af EU som europæisk referencelaboratorium for firskesygdomme. Instituttet sikrer således kvaliteten af de europæiske landes diagnostik og overvågning af alvorlige smitsomme fiskesygdomme. 

Læs mere om referencelaboratoriet og dets aktiviteter på EURL-fish.eu.

Epizone

Epizone

DTU Veterinærinstituttet er en af 15 partnere i EPIZONE-netværk, der har fokus på husdyrsygdomme såsom Bluetongue, mund- og klovesyge, afrikansk og klassisk svinepest, fugleinfluenza, West Nile virus og kvægpest. EPIZONE arbejder med forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme og bidrager til at begrænse både risici og skader forårsaget af disse sygdomme i og uden for EU. Dette sker via bl.a. diagnostik, vaccineudvikling, epidemiologi, overvågning samt risikovurdering.

Læs mere om EPIZONE her.

EU-BTNET

EU BT-NET

DTU Veterinærinstituttet medvirker i det Europæiske overvågningsnetværk for Bluetongue. EU-BTNET-systemet er et web-baseret program som står for den internationale overvågning af Bluetongue i EU. Systemet indsamler og analyser relevante epidemiologiske data om situationen vedrørende Bluetongue i EU-medlemsstaterne.

Læs mere om EU-BTNET her.

EuFMD

EuFMD

EuFMD er en kommission til kontrol af mund- og klovesyge i regi af FN's Fødevare- og landbrugsorganisation (FAO). Kommission har eksisteret siden 1954, hvor mund- og klovesyge var udbredt i Europa. Dens rolle er at støtte de deltagende lande i at forhindre smitte med mund- og klovesyge. Dette koordineres med EU's Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugere. Lande tæt på EU får også hjælp fra kommissionen til at bekæmpe mund- og klovesyge.

Læs mere om EuFMD her.

MedReoNet

Medreonet

DTU Veterinærinstituttet medvirker i det Europæiske overvågningsnetværk for culicoides, MedReoNet. Netværket fokuserer på at dele og udveksle data, ekspertise, erfaringer og information via jævnlige møder. Det fokuserer også på udbygning af overvågningssystemer og på at oprette ​​en europæisk database for overvågning, sygdomsforekomster, virusisolation og vaccinebrug.

Læs mere om MedReoNet her.

http://www.vet.dtu.dk/forskning/innovation/internationalt-samarbejde
17 JULI 2018