Immunologi og Vaccinologi

Sektion for Immunologi og Vaccinologi arbejder med at klarlægge, hvordan immunsystemet reagerer på infektioner og betændelsestilstande (inflammationer) forvoldt af virus, bakterier, parasitter, sygdomme. Denne viden anvendes ved udvikling af vacciner og vaccineteknologier hovedsagligt til veterinært brug i dyrearter, som er af stor veterinær og samfundsøkonomisk interesse, f.eks. grise og køer. Derudover arbejdes der med karakterisering af immunsystemets rolle i inflammationstilstande i relation til livsstils- og autoimmune sygdomme. I dette arbejde indgår såvel smådyrs- som storedyrsmodeller.

Beskyttende vacciner

Det basale forskningsarbejde er grundlaget for vores målrettede arbejde med at udvikle nye effektive vacciner mod husdyrsygdomme. Vacciner forhindrer sygdomsudbrud, øger dyrevelfærden, mindsker brugen af antibiotika og dermed udvikling af multiresistente bakterier samt øger effektiviteten i landbruget.

Målet er - ved hjælp af innovativ forskning og udvikling - at fremstille vacciner, som kan forhindre sygdomsudbrud af kendte og nye udefrakommende vira og bakterier. Dette gøres dels for at sikre fødevareressourcer ved at opretholde en sund og bæredygtig produktion af dyr til human konsumption, dels for at minimere eller fjerne faren for spredning af sygdommene til mennesker (zoonotisk infektion).

Grisen som dyremodel

Et andet væsentligt mål er at anvende grisen som stordyrsmodel indenfor biomedicinsk forskning til at opnå ny viden, som kan bruges i udviklingen af lægemidler og behandlingsmetoder til såvel mennesker som dyr.

Smådyrsmodeller

Det tredje ben i vores forskning går på anvendelsen af humane sygdomsmodeller i mus til belysning af immunmekanismer involveret ved autoimmune tarmsygdomme, hud- samt lungeinflammation og allergi.


Præsentation af instituttet ved Gregers Jungersen

Forskning i immunforsvarets cytotoksiske T-celler

Sektionsleder

Jørgen Schøller
Afdelingsleder
DTU Veterinærinstituttet
35 88 62 17
http://www.vet.dtu.dk/forskning/immunologi-og-vaccinologi
16 JULI 2018