Epidemiologi

Sektion for Epidemiologi udvikler modeller for effektiv overvågning og bekæmpelse af sygdomme hos husdyr, akvakulturer samt i den vilde fauna. Antibiotikaforbrug samt vektorer som myg og mitter har et særligt fokus.

Epidemiologi spiller en væsentlig rolle for forebyggelse, kontrol og bekæmpelse af smitsomme husdyrsygdomme i Danmark. Handel med levende dyr, råvarer og fødevarer på det globale marked er nemlig med til at øge risikoen for, at smitsomme husdyrsygdomme introduceres og spredes i Danmark.

Den epidemiologiske forskning ved DTU Veterinærinstituttet er rettet mod at udvikle metoder til effektivt at overvåge og bekæmpe sygdomme hos husdyr, herunder hos fisk i akvakultur samt i den vilde fauna.

Globalisering af sygdomme

En cocktail af klima- og miljøændringer og en stadigt stigende globalisering har ført til epidemier blandt dyr, f.eks. Bluetongue i Europa samt dyrespredte sygdomme hos mennesker, f.eks. West Nile Virus i Nordamerika. Derfor er det vigtigt at forske i teoretiske modeller for smittespredning og samtidig vurdere den forventede effekt af forskellige smitteforebyggende kontrolstrategier. For det enkelte dyr eller menneske er det bedre at forebygge end at behandle.

Effektiv overvågning og kontrol af yverbetændelse
Sammen med FOSS Analyticals A/S og Seges udvikler DTU Veterinærinstituttet et nyt værktøj, der skal bidrage til diagnose af yverbetændelse hos malkekøer. Værktøjet har potentiale for tidlig diagnostisering.
Læs mere

Mere viden om smittespredning af MRSA
DTU Veterinærinstituttet leder et projekt, der skal øge vores viden om smittespredning af resistente bakterier som MRSA og mulighederne for bekæmpelse. Projektet udføres i tæt samarbejde med Statens Serum Institut.
Læs mere

Sektionsleder, professor

Nils Toft
Professor
DTU Veterinærinstituttet
35 88 61 27
http://www.vet.dtu.dk/forskning/epidemiologi
17 JULI 2018