Bakteriologi og Patologi

Sektion for Bakteriologi og Patologi udfører studier af alvorlige dyresygdomme, der forårsages af bakterier og parasitter i produktionsdyr, husdyr, fisk og vildt. Herudover udvikles værktøjer til håndtering og kontrol af infektiøse sygdomme.

I bakteriologi forskes der primært i ikke-fødevarebårne bakterier, der kan spredes fra dyr til mennesker og forårsage sygdom (zoonoser) samt i fiskebakteriologi. Fokus er specielt på interaktionen mellem værten og den sygdomsfremkaldende mikroorganisme (patogenet).

Alternativer til antibiotika

Bakterie- og parasitinfektioner er ofte meget skadelige for dyret og kan være svære at behandle med hhv. almindelig kendt antibiotika og f.eks. ormemidler. Derfor er der brug for mere viden om disse mikroorganismer for at kunne udvikle bedre alternative behandlingsmetoder. Yderligere er målet på sigt at udvikle vacciner mod bakterielt betingede sygdomme, der ofte rammer fisk, svin og drøvtyggere, således at dyrene er beskyttet mod bakterierne.

Studier af tarmens samfund

Yderligere omhandler gruppens forskningsaktiviteter molekylær epidemiologi, udvikling af diagnostiske værktøjer via molekylære metoder, sensor-teknologi og avanceret mikroskopi samt karakterisering af multibakterielle samfund i tarmfloraen.

Dambrug og resistens

Der forskes også i bakteriofag-terapi hos fisk, hvilket vil sige i virusser som angriber bakterier. Samt i udvikling af genetisk baserede metoder til bestemmelse af antibiotikaresistens i svinebesætninger. Udvikling og afprøvning af automatiserede identifikations- og typningsprocedurer indgår som en vigtig del af forskningen. Metoderne kan bruges til at forebygge eller kurere bakterieinfektioner i for eksempel svinebesætninger og i dambrug.

http://www.vet.dtu.dk/forskning/bakteriologi-og-patologi
17 JULI 2018