Forskning

Forskning i epidemiologi

Epidemiologi
Epidemiologi
Forskning i bakteriologi patologi og parasitologi

Bakterier, parasitter og patologi

Bakteriologi-og-Patologi
Forskning i immunologi og vaccinologi

Immunforsvaret og vacciner

Immunologi-og-Vaccinologi
Forskning i virologi

Virus

Virologi

Forskning

DTU Veterinærinstituttet forsker i infektiøse sygdomme. Vi fokuserer særligt på husdyrsygdomme med store konsekvenser for det danske landbrug samt på zoonoser, der kan smitte til mennesker.

Vi arbejder med basal forskning såvel som anvendelsesorienteret, hvor målet f.eks. kan være effektive vacciner eller diagnostik. Arbejdet strækker sig fra det molekylære plan til hele dyr og op til populationer og global sygdomsudbredelse.

Instituttets forskning er kerneforudsætningen for, at instituttet kan formidle den nyeste veterinære viden til myndigheder, erhvervsliv og studerende.

Forskning i dyrearter

Forskning i dyrearter
Vil du samarbejde med os?

Der er et hav af muligheder for at samarbejde med DTU Veterinærinstituttet
– det er bare et spørgsmål om at finde ud af, hvad der passer bedst til jer. 


Har du brug for en ekspert i infektiøse sygdomme? Så find en her.

http://www.vet.dtu.dk/forskning
16 AUGUST 2018