Farmateknologi på DTU Veterinærinstituttet

Farmateknologi

Kandiater i farmateknologi får en solid viden om alle faser i lægemiddeludvikling – med særlig vægt på biofarma.

Lægemiddelindustrien har et stort behov for kandidater med bred viden om lægemiddeludvikling, særligt inden for lægemidler baseret på biologiske molekyler, som er et globalt vækstområde i lægemiddelindustrien – fx inden for aldersrelaterede sygdomme, kræft, komplekse livstilssygdomme, autoimmune sygdomme samt visse infektionssygdomme.  

Uddannelsens fokus

I løbet af kandidatuddannelsen i farmateknologi lærer du at designe, udvikle og afprøve lægemidler, som det foregår i lægemiddelindustrien. Du får brede kompetencer inden for hele lægemiddelområdet, fx inden for diagnostik og nanoteknologiske behandlingsmetoder. De lovgivningsmæssige forhold omkring dokumentation, godkendelse og distribution af lægemidler indgår naturligvis også i uddannelsesretningen.

Kandidatuddannelsens farmateknologiske kerne udgøres af en række obligatoriske kurser i den lægemiddelindustrielle drug discovery proces samt et antal biologiske kurser på højt niveau suppleret med dybdegående kurser i metoder og teknikker.

’Farmateknologi’ bliver udbudt efter et nyt og originalt uddannelseskoncept, hvor projektarbejde i tæt samarbejde med relevante lægemiddelvirksomheder udgør en stor del af uddannelsen. Virksomhederne leverer konkrete problemstillinger til projektforløbene, så du kommer til at bruge din tekniske og naturvidenskabelige viden til at løse aktuelle forsknings- og udviklingsproblemer i lægemiddelindustrien. På den måde lærer du at løse ”real life cases”, samtidig med at du på det teoretiske plan udvider og specialiserer din viden og dine kompetencer.

Specialiseringer/fokusområder

På ’Farmateknologi ’ får du en klar kandidatprofil. Der er ingen fastlagte studieforløb eller specialiseringer, men derimod mulighed for at vælge blandt en pulje af teknologiske specialiseringskurser – samt det store udbud af valgfrie kurser på DTU. Du kan derfor forme din egen uddannelse og karriere og blive Farmateknolog med netop den individuelle profil, der passer bedst til dine interesser og baggrund.

Du kan profilere dig i hele spektret fra kemi til biologi – og inden for farmaprocessen i alt fra discovery/metodeudvikling over development til produktion. Men du kan også vælge at lægge vægt på produktkarakterisering, kliniske afprøvninger, rettighedshåndtering eller post-marketing surveillance. 

Læs mere om opbygningen af DTU’s kandidatuddannelser.

Karriere

Som færdig kandidat kan du fungere som bindeled mellem de forskellige trin i udvikling og produktion af lægemidler og indgå på flere ledelsesniveauer i lægemiddelindustrien.

Vil du vide mere?

Er du interesseret og vil vide mere om uddannelsen, så læs mere på DTU's hjemmeside. Her kan du blandt andet finde en oversigt over studieforløbet, se en video om uddannelsen og læse mere om hvordan det er at studere på DTU.

Kontakt

Peter Mikael Helweg Heegaard
Professor
DTU Bioengineering
35 88 62 41

Kontakt

Maria Gerner-Rasmussen
Chefsekretær
DTU Veterinærinstituttet
35 88 66 07
http://www.vet.dtu.dk/Uddannelse/Farmateknologi
16 JULI 2018