Om os

DTU Veterinærinstituttet skaber morgendagens løsninger for sunde dyr & mennesker

DTU Veterinærinstituttet arbejder med basal- så vel som anvendelsesorienteret forskning, hvor målet f.eks. er at udvikle effektive vacciner eller diagnostik. Arbejdet strækker sig fra det molekylære plan, til dyr og mennesker og op til populationer og global sygdomsudbredelse.

På Veterinærinstituttet er vi 220 medarbejdere.

Forskning koncentreret om fire områder


Virologi 
Vi har fokus på alvorlige virusinfektioner, herunder virusinfektioner, der smitter fra dyr til mennesker (zoonotiske infektioner). Læs mere

Immunologi og vaccinologi
Vi har fokus på at klarlægge, hvordan immunsystemet reagerer på infektioner og betændelsestilstande (inflammationer) forvoldt af virus, bakterier, parasitter og sygdomme. Denne viden anvender vi bl.a. til udvikling af vacciner. Læs mere

Epidemiologi
Vi har fokus på at udvikle effektive modeller for overvågning og bekæmpelse af sygdomme hos husdyr, akvakulturer samt i den vilde fauna. Denne viden anvender vi bl.a. til modellering af klimabetingede ændringer i sygdomsudbredelse. Læs mere

Bakteriologi, patologi og parasitologi
Vi har fokus på alvorlige dyresygdomme, der forårsages af bakterier og parasitter i produktionsdyr, husdyr, fisk og vildt. Vi forsker bl.a. i bakterielle zoonoser (ikke-fødevarebårne), i at reducere antibiotikaforbrug i landbruget og i at kunne karakterisere multibakterielle populationer. Læs mere

DTU Veterinærinstituttet rådgiver myndighederne

DTU Veterinærinstituttet er ansvarlig for at kontrollere og overvåge alvorlige husdyrsygdomme for Fødevarestyrelsen og står for den laboratoriemæssige del af det danske veterinære beredskab. Vi er udpeget som referencelaboratorium for en række alvorlige sygdomme både nationalt og internationalt. Læs mere

Uddannelse

DTU Veterinærinstituttet underviser og vejleder dyrlæge- og life science-studerende samt leder kandidatuddannelsen Farmateknologi. Fra efteråret 2016 udbyder vi, i samarbejde med Københavns Universitet, desuden en bacheloruddannelse i Kvantitativ Biologi og Sygdomsmodellering. (Husk senere link) Læs mere
Højt internationalt niveau

Forskning på højt internationalt niveau

DTU er anerkendt som et førende teknisk eliteuniversitet, bedømt efter højeste internationale standard. Vores forskning er kerneforudsætningen for, at vi kan formidle den nyeste viden til myndigheder, erhvervsliv og studerende. 

Vores forskning er på højt internationalt niveau og vi deltager i nationalt og internationalt samarbejde med universiteter, forskningsinstitutioner, organisationer og virksomheder. Samarbejdet er i mange tilfælde støttet af både nationale og internationale forskningsprogrammer.

Institutdirektør

Niels Tækker Foged
Institutdirektør
DTU Veterinærinstituttet
35 88 68 33

Kontakt DTU Veterinærinstituttet

Tlf.: 3588 6000
E-mail: vet@vet.dtu.dk

Læs mere her

Til leverandører og samhandelspartnere

Alle leverandører til DTU skal sende deres fakturaer elektronisk.

Læs mere her

Social Stream

http://www.vet.dtu.dk/Om-os
26 APRIL 2017