Symptomer og ætiologi

Schmallenberg virus påvist i danske husdyr for første gang

torsdag 07 jun 12
|

Kontakt

Bertel Strandbygaard
Dyrlæge
DTU Veterinærinstituttet
35 88 78 27

DTU Veterinærinstituttet har fundet Schmallenberg virus i en dødfødt kalv med misdannelser fra Fyn. Det er første gang, at selve virusset er konstateret i danske husdyr. Tidligere er der i Danmark påvist antistoffer over for virusset i kvæg, og virusset er påvist i mitter.

En misdannet og dødfødt kalv fra Fyn er som det første danske husdyr blevet testet positiv for Schmallenberg virus. Det er DTU Veterinærinstituttet, der har undersøgt kalven for det nye virus, der spredte sig i Europa i sommeren og efteråret 2011.

"Der kan ses aborter og især fødsel af misdannede kid, lam og kalve fra moderdyr"
dyrlæge ved DTU Veterinærinstituttet

”Der kan ses aborter og især fødsel af misdannede kid, lam og kalve fra moderdyr, der har været inficeret med Schmallenberg virus under drægtigheden. Moderdyret til den testede kalv er testet positiv for antistoffer mod Schmallenberg og er sandsynligvis blevet smittet under drægtigheden i efteråret via de små myg – mitter, og virusset er så overført til kalven,” forklarer Bertel Strandbygaard, der er dyrlæge ved DTU Veterinærinstituttet.

DTU Veterinærinstituttet har efter aftale med Fødevarestyrelsen undersøgt dødfødte og svagfødte kalve, lam og gedekid med misdannelser for Schmallenberg virus i marts, april og maj. Der er blevet undersøgt 56 dyr, og en enkelt kalv er altså testet positiv for selve virusset ved hjælp af metoden PCR. 

schmallenberg kalv 1.jpg 

Dødfødt, misdannet kalv med deforme ben, abnorm hovedstilling og -facon samt "åbent" navlebrok. Schmallenberg virus blev fundet i hjerne- og miltvæv udtaget fra kalven.

Foto: Jens Nielsen, DTU Veterinærinstituttet

Smitte via mitter

René Bødker, der er epidemiolog ved DTU Veterinærinstituttet, vurderer, at der er risiko for, at vi vil se mere til det nye virus i Danmark.

”Vi må konstatere at drægtige køer, der smittes om efteråret er i stand til at bære på dette nye virus gennem hele vinteren via deres kalve. Og når der fødes kalve med virus her i forsommeren, hvor de smittespredende mitter igen er talrige på gårdene, kan det ikke udelukkes, at vi vil se flere tilfælde af Schmallenberg virus,” siger René Bødker.

Verdensdyresundhedsorganisationen OIE har konkluderet, at Schmallenberg virus ikke har eller vil få større konsekvenser for landbruget, at det ikke skal være en anmeldepligtig sygdom, og at det ikke kan begrunde importrestriktioner. Schmallenberg virus forårsager desuden ikke sygdom hos mennesker.

Symptomer på infektion kan i voksne dyr være feber, fald i mælkeydelse og diarré – udover dødfødt og misdannet afkom.

Antistoffer i Sønderjylland

DTU Veterinærinstituttet har konstateret Schmallenberg virus i mitter indsamlet i Sønderjylland i efteråret 2011. Læs mere om fundet i mitter her.

I slutningen af maj 2012 blev der for første gang konstateret antistoffer i to kreaturer, der stammer fra den samme kvægbesætning i Sønderjylland. Antistofferne, der dannes af immunforsvaret, viser, at dyrene har været udsat for Schmallenberg virus. Læs mere om fundet af antistoffer her.

DTU Veterinærinstituttet tilbyder serologisk undersøgelse for antistoffer mod Schmallenberg virus i prøver fra kvæg, får og geder. Indtil videre er prøver fra 32 dyr blevet undersøgt for antistoffer. Hvoraf tre altså er fundet positive for antistoffer. 

Prøver til undersøgelse for antistoffer mod Schmallenberg virus skal sendes til DTU Veterinærinstituttet via Dianova. Læs mere her.

http://www.vet.dtu.dk/Nyheder/2012/06/SBV-juni-2012-fyn
25 APRIL 2019