Forsknings- og Innovationssamarbejde

Innovation

Der er et hav af muligheder for at samarbejde med DTU Veterinærinstituttet – det er bare et spørgsmål om at finde ud af, hvad der passer bedst til jer. 

Forskningen ved DTU Veterinærinstituttet er på højt internationalt niveau. Vi deltager i et vidt forgrenet nationalt og internationalt samarbejde med universiteter, forskningsinstitutioner, organisationer og virksomheder. En del af samarbejdet sker gennem nationale og internationale forskningsprogrammer og -projekter.

Vi er altid interesserede i at øge vores samarbejde yderligere, for med flere faglige kompetencer i spil er det vores erfaring, at samarbejdets styrker for alvor manifesterer sig i form af innovative nyskabelser.

Forskellige former for samarbejdsaftaler

Overordnet set kan forsknings- og innovations-samarbejdsaftaler være meget forskellige. Først og fremmest kan der være tale om samfinansieret forskning; nationalt (danske virksomheder og fonde), regionalt (Norden eller EU) eller internationalt støttet (FN, herunder WHO el. lign.), hvor der er indgås en samarbejdsaftale.

Der kan også være tale om rekvireret forskning, som er forskningsbaserede analyseydelser eller konsulentydelser, som DTU Veterinærinstituttet udfører for din virksomhed. Som virksomhed har man mulighed for i fællesskab med DTU Veterinærinstituttet og andre samarbejdspartnere at deltage i en række EU-støttede projekttyper.

Virksomheder kan også deltage i større strategiske forskningsprojekter, der ofte vil være af grundforskningsmæssig karakter. De fleste råd og fonde sætter i stigende grad krav om, at der er deltagelse af små eller mellemstore virksomheder.

Hvis et forskningsprojekt ser interessant ud for din virksomhed, forskningsinstitution eller forskningsgruppe, og du gerne vil vide, hvordan din virksomhed konkret kan indgå i et forsknings- og innovationssamarbejde med DTU Veterinærinstituttet, så kontakt venligst vores forskningskoordinator Michael Andersson

Du kan også få mere praktisk information og læse om vilkår for samarbejde med DTU som universitet her.

Læs Farmateknologi på bl.a. DTU Veterinærinstituttet

Få en specialestuderende ud i din virksomhed

Vores uddannelse Farmateknologi er designet i samarbejde med industrien. Derfor lægger vi også vægt på at have et godt samarbejde med biotek- og farmavirksomheder omkring uddannelsen. Hvis du er interesseret i at undervise eller at få en specialestuderende i Farmateknologi ud i din virksomhed, så kontakt venligst studieleder Peter M. H. Heegaard.

Forskningskoordinator


Det betaler sig at arbejde sammen med DTU

En undersøgelse fra analysefirmaet Damvad viser, at det kan betale sig at arbejde sammen med DTU.


Produktiviteten i de private virksomheder, der havde et vidensamspil med DTU, steg gennemsnitligt med ti procent om året over en 6-årig periode. Det svarede til en gennemsnitlig årlig værditilvækst på 30 millioner kr. pr. virksomhed.http://www.vet.dtu.dk/Forskning/Innovation/
17 JULI 2018