Probiotika og foders betydning for sundheden hos økologisk regnbueørred – OPTIFISH

Formålet med OPTIFISH er at sikre optimale betingelser og høj overlevelse for regnbueørreder i økologisk akvakultur. Regnbueørreden er den dominerende opdrætsfisk i dansk akvakultur, hvoraf en mindre del produceres økologisk. Pt. er der ingen produktion af økologisk yngel, da en økologisk fisk igennem livsforløbet højst må behandles med antibiotika to gange, hvilket kan være svært at overholde pga. gentagne sygdomsudbrud specielt forårsaget af bakterien Flavobacterium psychrophilum på yngelstadiet. Endvidere vides det fra lakseopdræt, at vegetabilske proteinkilder (f.eks. sojamel) i foderet påvirker tarmslimhinden, hvor der ses betændelse med en efterfølgende svækkelse af immunstatus.

OPTIFISH vil se på, hvordan økologiske fodertyper med indhold af forskellige mængder af marine og vegetabilske foderemner samt med og uden probiotika (mælkesyrebakterier) påvirker regnbueørredens tarm, den bakterielle tarmflora samt overlevelsen hos fisk i forbindelse med infektioner. Brugen af probiotika til ynglen forventes at resultere i øget sundhed. Resultaterne vil skabe en mere bæredygtig produktion ved en bedre udnyttelse af de tilgængelige økologiske naturressourcer og ikke mindst muligheden for, at erhvervet ved brug af den mest optimale fodring opnår en robust og sund fisk. Dette vil ikke bare kunne bruges ved opdræt af økologisk fisk, men også i det traditionelle opdræt. En mere robust og sygdomsfri yngel vil være nødvendig for en højere produktion, især i forbindelse med økologisk opdræt.

Influence of probiotics and feed on organic rainbow trout health - OPTIFISH 
The aim of OPTIFISH is to optimize growth and survival for organic cultured rainbow trout, the dominant fish species produced in Denmark. A minor part of the rainbow trout is produced as organic fish. Currently there is no production of organic fry, as the classification organic only can be given to fish that have been treated with antibiotics no more than twice in a lifetime. This is hard to achieve as recurrent disease outbreaks, especially with the bacterium Flavobacterium psychrophilum, are seen during the fry stage. A further challenge known from salmon culture is that diets with high plant contents cause enteritis and injury to the intestine, which will affect the absorption of nutrients, affecting the overall health status and welfare of the fish. The result is a higher risk of disease following exposure to pathogenic microorganisms. 

OPTIFISH will investigate how organic diet types with varying amounts of fish and plant sources as well as with or without probiotics (lactic acid bacteria) will affect the intestine, the intestinal microbial flora and survival rates of rainbow trout following exposure to pathogens. The use of probiotics for fry is assumed to result in a higher health level. The overall result will be a sustainable production with an optimal utilization of the available organic resources as well as the scope for the industry that they by using the optimal diet type will achieve a robust and healthy fish, something that can be achieved not only in organic but also in traditional farming. A robust and disease-free fry is the most important factor for a higher production in organic aquaculture in the future.

Projektmål

The aim of the project is to elucidate how probiotics as well as different feed types with varying amounts of marine versus plant protein and oil sources (of organic origin), affect the health status and welfare of farmed rainbow trout, thus contributing to  ensuring optimal conditions and high survival rates for organic fish.

Bevillingsgiver

Projekter hører under programmet Økologisk Forsknings-, Udviklings- og Demonstrationsprogram (Organic RDD 2011-2013) 

Bevilget af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri under Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram (GUDP)

Læs mere hos Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer, ICROFS, her

Projektets start- og slutdato
Startdato: 1. januar 2011  
Slutdato: 30. juni 2014

Publikationer
Hent projektets publikationer her
 
Projektleder

Lone Madsen

Deltagende institutioner og firmaer

DTU Vet
Bülowsvej 27
1790 København V
www.vet.dtu.dk

KU Sund
Department of Veterinary Disease Biology
Stigbøjlen 7
1870 Frederiksberg C
www.sund.ku.dk
  
BioMar A/S
Mylius Erichsensvej 35
7330 Brande
www.biomar.dk
  
Dansk Akvakultur
Vejlsøvej 51
8600 Silkeborg
www.danskakvakultur.dk
  
Projektmedarbejdere 
  • Lone Madsen, senior scientist, DTU Vet, Bülowsvej 27, 1790 København V, tlf. 35 88 68 26, email loma@vet.dtu.dk  
  • Inger Dalsgaard, senior scientist, DTU Vet, Bülowsvej 27, 1790 København V, tlf. 35 88 68 78, email inda@vet.dtu.dk  
  • Mette Boye, Professor, DTU Vet, Bülowsvej 27, 1790 København V, tlf. 35 88 62 63, email mboy@vet.dtu.dk  
  • Hans-Christian Ingerslev, Post Doc, DTU Vet, Bülowsvej 27, 1790 København V, tlf. 35 88 62 36, email hain@vet.dtu.dk 
  • Kurt Buchmann, Professor, KU Life, Department of Veterinary Disease Biology, Stigbøjlen 7, 1890 Frederiksberg C, tlf. 35 33 27 00, email kub@sund.ku.dk  
  • Anne  Hjørngaard Larsen, Product Developer, BioMar A/S, Mylius Erichsensvej 35, 7330 Brande, mobil 61 62 07 85, email ahl@biomar.dk  
  • Niels Henrik Henriksen, Veterinarian, Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg, tlf 89 21 22 60, email niels@danskakvakultur.dk   

Seniorforsker

Lone Madsen
Seniorforsker
DTU Veterinærinstituttet
35 88 68 26