Fiskesygdomme

Forskning i sygdomme hos fisk og toskallede bløddyr

VHS, IHN, IPN, ISA, EHN og ranavirus:
Yngeldødelighedssyndrom forårsaget af Flavobacterium psychrophilum
Bakterieinfektioner forårsaget af Yersinia ruckeri, Vibrio anguillarum, Aeromonas salmonicida
Infektion hos østers og muslinger med parasitterne Bonamia ostreae og Marteilia refringens

 

Andre arter

http://www.vet.dtu.dk/Forskning/Forskning-i-fisk
21 MARTS 2018