Forskning i epidemiologi og spredningsmodeller

Forskning i spredningsmodeller

DTU Veterinærinstituttet udvikler spredningsmodeller til at undersøge alvorlige smitsomme sygdomme for at forstå deres spredningsmønstre og for at opdage og kontrollere sygdommene så tidligt som muligt, således at udgifterne begrænses. I modellerne indgår derfor også ofte økonomiske konsekvensberegninger af tiltag i forbindelse med bekæmpelse og beredskab.

Med præcise modeller for spredningen af en given sygdom kan dansk kvægbrug og danske fødevareproducenter spare mange penge, fordi myndighederne kan agere hensigtsmæssigt på en sygdomstrussel.

Vi arbejder inden for det faglige felt veterinær epidemiologi og økonomi, der fokuserer på at studere dynamikken i infektiøse dyresygdomme. Målet er at forstå disse sygdomme og finde de bedste måder at kontrollere og forebygge dem med henblik på at forbedre dyrevelfærden og vedligeholde bæredygtig husdyrproduktion. 

Store konsekvenser

Dyresygdomme er en væsentlig kilde til nedsat dyrevelfærd, og de har store økonomiske konsekvenser. Vi arbejder både med sygdomme, der typisk bliver kategoriseret som endemiske sygdomme såsom mastitis - yverbetændelse, samt eksotiske sygdomme (for Europa) såsom mund- og klovesyge. For eksempel har vi udviklet en bioøkonomisk model for yverbetændelse, som er blevet anvendt til at undersøge omkostningseffektiviteten af ​​indgreb mod klinisk og subklinisk yverbetændelse.

Endvidere har vi undersøgt en mulig spredning af mund- og klovesyge i Danmark ved hjælp af en simuleringsmodel og undersøgt hvilke strategier til bekæmpelse af sygdommen, der er mest effektive økonomisk set.

Forskningen anvendes direkte i landbruget

For at nå målene i vores forskning bruger vi flere metoder og teknikker, herunder simuleringsmodeller, statistisk analyse og modellering, spatial-analyse og økonomisk analyse. Vi mener, at forskning bør fokusere på de udfordringer, som findes i landbruget, og dermed bør forskningsresultater kunne anvendes direkte i felten. Dette kan gøres ved at indgå i en aktiv dialog med de rette folk fra erhvervet.

Desuden bør forskning inden for vores felt fokusere på at udpege billige metoder, som kan minimere forekomsten og konsekvenserne af sygdom, såsom ​​biosikkerhedsforanstaltninger og gode overvågningssystemer. Dette er nødvendigt for at forbedre dyrevelfærden og opretholde bæredygtige produktionssystemer, givet de nuværende og fremtidige globale udfordringer verden står over for, når det kommer til fødevarer og energi.

Relevant for beredskabet

Vores forskning er især relevant for det veterinære beredskab i Danmark. Den kan være med til at give den bedste grad af parathed i forhold til kommende udbrud af husdyrsygdomme og derigennem også være med til at pege på de mest omkostningseffektive strategier både i forbindelse med bekæmpelse og kontrol, men også i forbindelse med overvågning af sygdomme.

Seniorforsker

Tariq Hisham Beshara Halasa
Seniorforsker
DTU Veterinærinstituttet
35 88 61 02
http://www.vet.dtu.dk/Forskning/Epidemiologi/Forskning-i-spredningsmodeller
17 JULI 2018