Forside

DTU Veterinærinstituttet

DTU Vet

Vi skaber morgendagens løsninger for sunde dyr & mennesker.

DTU Veterinærinstituttet arbejder med basal- og anvendelsesorienteret forskning, hvor målet f.eks. er at udvikle effektive vacciner eller diagnostik. Forskningsfeltet strækker sig fra molekyleniveau til hele dyr, mennesker, populationer og global udbredelse af sygdomme.

OBS: NY ADRESSE

Bygning 202

Vi er flyttet til DTU Campus i Lyngby. 
Se vores adresse for post- og varemodtagelse her.

DIAGNOSTIK

Kontakt laboratoriet

DTU Veterinærinstituttet tilbyder laboratorieanalyser mhp. diagnostik og overvågning af husdyrsygdomme og zoonoser i Danmark.
Læs mere her.

http://www.vet.dtu.dk/Default.aspx?ID=12971&PID=89509&NewsID=1868
24 MAJ 2018