Forside

DTU Veterinærinstituttet

DTU Vet

Vi skaber morgendagens løsninger for sunde dyr & mennesker.

DTU Veterinærinstituttet arbejder med basal- og anvendelsesorienteret forskning, hvor målet f.eks. er at udvikle effektive vacciner eller diagnostik. Forskningsfeltet strækker sig fra molekyleniveau til hele dyr, mennesker, populationer og global udbredelse af sygdomme.

GDPR

DTU Veterinærinstituttet tager som dataansvarlig din databeskyttelse alvorligt

Henvendelser vedrørende persondataforordning skal ske til e-mail: vet@vet.dtu.dk
Venligst angiv "GDPR" eller "Persondata" i emnefeltet.

DIAGNOSTIK

Kontakt laboratoriet

DTU Veterinærinstituttet tilbyder laboratorieanalyser mhp. diagnostik og overvågning af husdyrsygdomme og zoonoser i Danmark.
Læs mere her.

http://www.vet.dtu.dk/
14 NOVEMBER 2018